İmanın Şartları

"Ey inananlar! Allah'a, rasulüne, rasulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır."(Nisa: 136)

Allah'a İman

"Peygamber, sizi, Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Hâlbuki (Allah ezelde) sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz (bu çağrıya uyun)."(Hadid Sürsesi: 8)
Konular
161
Mesajlar
555
Konular
161
Mesajlar
555

Meleklere İman

"Hamd bütünüyle o Allah'a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah'ın herşeye gücü yeter."(Fatır Süresi: 1)
Konular
29
Mesajlar
104
Konular
29
Mesajlar
104

Kitaplara İman

"Ey Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik, Peygambere uyduk. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz."(Al-i İmran: 53)
Konular
8
Mesajlar
19
Konular
8
Mesajlar
19

Peygamberlere İman

"Ey Kitap Ehli! Bizzat şahit olduğunuz halde, Allah'ın âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?"(Al-i İmran : 70)
Konular
9
Mesajlar
12
Konular
9
Mesajlar
12

Ahiret Gününe İman

"Görmeyenle gören bir olmaz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz!"(Müm'in Süresi: 58)
Konular
85
Mesajlar
305
Konular
85
Mesajlar
305

Kadere Hayrın ve Şerrin Allah tan Geldiğine İman

"Hiçbir şey yoktur ki, hazîneleri Bizim yanımızda olmasın. Her şeyi Biz belirli bir miktar ile indiririz." (Hicr Sûresi: 21)
Konular
38
Mesajlar
107
Konular
38
Mesajlar
107
Üst