Peygamberlere İman

"Ey Kitap Ehli! Bizzat şahit olduğunuz halde, Allah'ın âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?"(Al-i İmran : 70)
Üst