İslamiyet

Kuran-i Kerim

"Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik."(Nahl Süresi:64)
Konular
1.3K
Mesajlar
3.5K

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Bu bölümde geçmişden günümüze varolan inanç ve kavramları paylaşabilirsiniz...
Konular
2.2K
Mesajlar
6.3K

Resûlüllah (Aleyhisselatü Vesselam)

"Ey Peygamber! biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."(Ahzab Süresi:45-46)
Konular
1.8K
Mesajlar
10K

Peygamberler ve Peygamberlerin Hayatı

Konular
240
Mesajlar
591
Konular
240
Mesajlar
591

Sorularla İslamiyet

İslamiyet ile lakalı sorularınızı bu bölümde paytlaşabilirsiniz..
Konular
1.5K
Mesajlar
3K
Konular
1.5K
Mesajlar
3K

Sahabe-i Kiram

"Sahâbe-i kirâm aleyhimürrıdvân, peygamberlerden aleyhimüssalevâtü vetteslîmât sonra insanların en efdali, en üstünüdür."
Konular
772
Mesajlar
2.3K
Konular
772
Mesajlar
2.3K

Alimler ve Evliyalar

"Alimler peygamberlerin varisleridir. "(Buhari)
Konular
718
Mesajlar
5K
Konular
718
Mesajlar
5K

Dua Ediyorum

"Eğer insan zaafını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese, o teshîrin şükrünü eda ile beraber, matlûbuna öyle muvaffak olur ve maksadları ona öyle musahhar olur ki, iktidar-ı zatisiyle onun aşr-ı mîşârına muvaffak olamaz."(Sözler)
Konular
1K
Mesajlar
6.7K
Üst