Resûlüllah (Aleyhisselatü Vesselam)

"Ey Peygamber! biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."(Ahzab Süresi:45-46)

Peygamberimizin Hayatı

Resülü zişan a.s.v. efendimizin hayatını bu bölümde paylaşabilirsiniz..
Konular
151
Mesajlar
763
Konular
151
Mesajlar
763

Peygamberimizin Sünneti

“De ki: Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin”(Al-i İmrân:31)
Konular
80
Mesajlar
605
Konular
80
Mesajlar
605

Peygamberimizin Ehlibeyti

"..Ey Peygamberin şerefli hane halkı, ey Ehl-i beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor."(Ahzab Süresi:33)
Konular
54
Mesajlar
142
Konular
54
Mesajlar
142

Sorularla Resülüllah

Bu bölümde Peygamber Efendimiz a.s.v. ile alakalı soruları paylaşabilirsiniz..
Konular
23
Mesajlar
87
Konular
23
Mesajlar
87

Risale-i Nurda Resülüllah

"Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri; bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliyâ tarâvettar semereleri bir şecere-i nurâniyedir ki, herbir dâvâsını, mu'cizâtlarına istinad eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine itimad eden bütün evliyâ tasdik edip imza ediyorlar."(Risalet-i Ahmediye Risalesi)
Konular
31
Mesajlar
220
Konular
31
Mesajlar
220

Hadis-i Şerif ve Hadis-i Kudsi

"Din nasihattir, samimiyettir" buyurdu. "Kime Yâ Rasûlallah?" diye sorduk. O da; "Allah'a, Kitabina, Peygamberine, Müslümanlarin yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi."(Müslim)
Konular
576
Mesajlar
4K
Konular
576
Mesajlar
4K

Peygamberimiz İçin

Bu bölümde Resülü Zişan a.s.v. Efendimiz için düzenlenen etkinlikleri paylaşabilirsiniz..
Konular
245
Mesajlar
2.1K
Konular
245
Mesajlar
2.1K
Cevaplar
342
Görüntüleme
42K
Üst