İllerimiz nesi ile ünlü

HüSRaN

Member
Yüzölçümü: 7.774 km²Nüfus: 133.143 (1990)İl Trafik No: 62Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Tunceli İlkuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Irmağıdoğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyugüneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Belirgin doğal sınırlarla kuşatılmış olan il toprakları doğuda Bingöl ve Elazığ güneyde Elazığ batı ve kuzeyde Erzincan illeriyle komşudur. 2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam 93548 kişilik nüfusa sahip olan Tunceli aynı zamanda Türkiyenin en az nüfusa sahip ilidir. Tunceli 7774 km2 yüzölçümü ile Türkiye topraklarının % 1ini kaplamaktadır. Tunceli yöresinde ilk çağlardan beri pek çok uygarlık yaşamıştır. Orta Çağdan kalma ve bugün hala iyi durumda bulunan Pertek kalesi ve Munzur Vadisi Milli Parkı görülmeye değer güzellikleridir.İLÇELER:Tunceli ilinin ilçeleri; Çemişgezek Hozat Mazgirt Nazımiye Ovacık Pertek ve Pülümür'dür.Çemişgezek: İlçe Tuncelinin batısında yer almakta olup İle 117 km. uzaklıktadır. 877 km² alana sahip olan İlçenin rakımı 953 m.dir. Tunceli ile olan ulaşımı Pertek üzerinden karayolu ile sağlanır. Ancak ulaşım daha çok Elazığ İli üzerinden olup Elazığ-Çemişgezek arasındaki karayolunun bir kısmının Keban Baraj Gölü üzerinde olması nedeniyle feribotlarla sağlanmaktadır.Hozat: Hozat; kuzeyinde Ovacık doğusunda merkez ilçe güneyinde Pertek ve batısında Çemişgezek ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin denizden yüksekliği 1520 m. olup yüzölçümü 804 km.²dir. İlçe merkezi Tunceliye 96 km. uzaklıkta bulunmakta olup ulaşım il merkezine ve Elazığa Pertek karayolu üzerinden sağlanır.Mazgirt: Tunceli iline 40 km. Elazığ iline 100 km. uzaklıkta olan Mazgirt ilçesi Tunceli-Elazığ Karayolunun 10 km. kuzeyinde yer almaktadır.Nazımiye: Eski ismi Kızıl Kilise olan Nazımiye ilçesi 553 km² alanla İlin en küçük ilçesidir. İle uzaklığı 36 km. olup denizden yüksekliği 1550 m. dir.Ovacık: Tuncelinin kuzeyinde yer alan Ovacıkın ismini dağların arasında yer alan 74 km2lik ovadan aldığı sanılmaktadır. 1538 km² alanı ile ilimizin arazi yönünden en büyük ilçesidir. İl merkezine 65 km uzaklıkta bulunan İlçeye ulaşım Munzur Suyu ile birlikte devam ederek ilerleyen ve Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan eşsiz doğa manzaralarıyla dolu karayolu üzerinden sağlanmaktadır.Pertek: İl merkezinin güney kısmında yer alan Pertek ilçesinin doğusu ve güney sınırı tamamen Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Kuzeyinde merkez ilçe ve Hozat batısında ise Çemişgezek ilçesi ile sınırlanır.Pülümür: Tunceli merkezinin kuzeydoğusunda yer alan ve 1505 km2lik yüzölçümüne sahip olan İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1650 m dir. İl merkezine 65 km uzaklıkta bulunan ilçeye Pülümür Vadisi ve Pülümür Çayı boyunca uzanan ve aynı zamanda Tuncelinin Erzincan ili ile olan bağlantısını sağlayan karayolu üzerinden ulaşılır.NASIL GİDİLİR?Karayolu: Tunceli güneyden Elazığ kuzeyden Erzincan ve Erzurum illerine bağlayan devlet karayolu üzerindedir.Otogar Tel : (+90-428) 212 48 59Havayolu: Tunceliye en yakın havaalanı kent merkezine yaklaşık olarak 120 km. uzaklıkta yer alan ve iç hatlara hizmet veren Elazığ Havaalanıdır.GEZİLECEK YERLERKalelerPertek İlçesindeki Pertek Kalesi Mengüçlüler döneminde inşa edilmiştir. Bugün Keban Baraj Gölü altında kalan ve bir ada görünümünde olan kale sivri bir kayanın üzerinde kurulmuştur. Selçuklular zamanından kalan kale Osmanlılar zamanında onarılmıştır.Mazgirt İlçesinde Urartu dönemine ait pek çok kale kalıntısı bulunmaktadır. Bunlar Malazgirt Kalesi Dedebağ Kaleköyü ve Sağman Kaleleridir.Cami ve TürbelerTunceli'de bulunan Yelmaniye Cami Ulukale Cami Baysungur Cami Çelebi Ali Cami Sağman Cami Hamidiye Medresesi Osmanlı dönemine Eltihatun Cami ise Akkoyunlu dönemine ait eserlerdir.Uzun Hasan ve Eltihatun Türbeleri Akkoyunlu dönemi eserleridir.MağaralarÇemişgezek ilçesindeki İn Mağaraları Urartu dönemine ait olup kaya mimarisi örneğini oluşturmaktadır.YaylalarTunceli topraklarının % 25'ini oluşturan platolar ilin orta ve kuzey kesimlerinde yayla turizmine yönelik potansiyel yaratmaktadır. Bitki örtüsü doğal çevre değerleri manzara olanakları ulaşım durumu ve diğer turizm kaynaklarına yakın olma unsurları bir arada değerlendirildiğinde yayla turizmi potansiıeli açısından Merkez ilçede Gözen Köyü Sarıtaş Gökçek Karagöl ve Alacık yaylaları; Pülümür ilçesinde Sağlamtaş Karagöl yelekli Dereboyu Dağbek ve Çakırkaya yaylaları; Ovacık ilçesinde Koyungölü Burnak Eğripınar Paşadüzü Gözeler ve Mollaaliler yaylaları öne çıkmaktadır.Milli ParklarTunceli - Munzur Vadisi Milli ParkıYeri: Tunceli iliUlaşım: Doğu Anadolu Bölgesinde Tunceli ili sınırları içinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı Tunceli'ye 8 km. uzaklıktadır.Özelliği: Karasu ve Murat çöküntüsü alanları arasında yükselen Munzur Dağlarının jeolojik yapısı metamorfik volkanik ve tortul kayaçlardan meydana gelir. Kuzeyde 3300 metreye kadar yükselen bu dağlık alan Mercan ve Munzursuyu vadileri ile büyük ölçüde parçalanmıştır. Mercan vadisinin 1.60 metreden yukarı kesimlerinde buzul gölleri dağlardan Ovacık düzlüğüne gelindiğinde kaynayan gözeler vadi boyunca dökülen küçük şelaleler Milli Parkın peyzajında ilgi çekici örnekleridir.Milli Parkta tepeler ve yamaçlar meşe ormanları ile kaplıdır. Vadi tabanında ise ceviz kızılağaç dişbudak karaağaç çınar kavak sögüt ve çalı türlerinden meydana gelen zengin bir bitki örtüsü görülür. Sarp ve dik yamaçlar ise çıplaktır.Yaban Hayatı;kurttilki ayı kınalı keklik gibi türlerin yanında dağkeçisi çengel boynuzlu dağkeçisi vaşak susamuru çil keklik keklik kaya kartalı gibi nadir türlerin de barınmasına imkan sağlamakta;Munzur Vadisi ve Mercan suyunda bol miktarda alabalık bulunmaktadır.Parkta görevlilerin göstereceği yerde kamp kurmakpiknik yapmak sportif balık avcılığı yürüyüş ve dağcılık yapılabilir.Görülebilecek Yerler: Mercan Vadisinin yukarı kesimlerinde buzul gölleri dağlardan Ovacık düzlüğüne inildiğinde kaynayan gözeleri ve küçük şelalesi görülmeye değer güzelliktedir.Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Milli Parkta kamp kuruluppiknik yapılabilir. Sportif balık avcılığı yürüyüş ve dağcılık yapılabilir. Çadırla konaklanabilir..Sportif EtkinliklerRafting: Tunceli sınırları içerisinde akıp giden Munzur Pülümür ve Peri suları gerek debileri gerekse akış hızları itibari ile rafting (kano) sporu yapmaya oldukça elverişli sulardır.Doğa Yürüyüşü: Ovacık ilçesinin kuzeyindeki Munzur sıra dağları ile ilçenin güneyindeki meşelik tepeler İlin kuzeydoğusunu kaplayan ve yüksekliği 3292 metreye varan Karasu-Aras dağları ile Bağırpaşa dağları dağcılık ve doğa yürüyüşü sporlarına olduğu kadar kayak için de uygundur.COĞRAFYATümüyle Fırat Havzası içerisinde kalan İl doğal sınırlarla kuşatılmış yüksek bir bölgedir. Doğu Toros Dağlarının uzantıları doğu-batı yönünde uzanarak ilin kuzeybatısını kuzeyini ve kuzeydoğusunu hemen hemen bütünüyle kaplar. Bu dağlar aşılması güç sıralar oluşturduğu için Tunceli Türkiye'nin doğu ucunda Iğdır Ovasından başlayıp Erzincan Ovasına kadar uzanan verimli çöküntü alanıyla bütünleşememiştir. Bu dağlar yer yer hem yüzey sularıyla aşınarak hem de akarsular tarafından derince oyularak yüksek platolara dönüşmüştür. Vadiler çok dar ve dik olup vadi tabanlarında ovalar oluşmamıştır.Güneyden kuzeye ve batıdan doğuya yükselen il topraklarının % 70'ini dağlar % 25'ini platolar % 5'ini ovalar ve düzlükler oluşturmaktadır.Tunceli İlinin genel iklimi yazları sıcak ve kurak kışları yağışlı ve soğuktur. Yağışlar genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında yağmur kış aylarında kar şeklinde olmaktadır.TARİHÇETunceli'nin Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur (Sakyol) Höyüğünde 1968-1970 yılları arasında yapılan kazılarda elde edilen bulgular yöreye Kalkolitik Çağda (İ.Ö. 5500-3500) yerleşildiğini göstermektedir. Pulur'da bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere ocaklara dibeklere çeşitli öğütme araçlarınaçeşitli hayvan resimlerine tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmıştır.NE YENİR?Oldukça zengin yemek kültürüne sahip olan Tunceli'nin yöresel yemekleri arasında Zerefet (Babiko) Sirekurt Sirepati Keşkek Kavut Patila unlu yemeklerine örnek verilebilir. Yöreye özgü bitki ve sebze yemeklerinden Gulik Yemeği Mantar Yemeği Döğme Çorbası Döğme Pilavı Gulik Çorbası Guriz Yemeği ile kurutulmuş sebze yemekleri sayılabilir. Geleneksel yöresel tatlılar arasında Helva Dut Tatlısı Aşure Pancar tatlısı Kabak Tatlısı Heside (sulandırılmış Dut pekmezi un ve tereyağı) ile baklava yer almaktadır.NE ALINIR?Birbirinden maharetli genç kızlar tarafından dokunan ve üzerinde yöreye özgü desenlerin işlendiği yer yaygısı türü olan Cicim ve çanta olarak kullanılabilecek Heybe hediyelik eşya olarak dükkanlarda satılmaktadır. Pülümür dağlarında yetişen birbirinden enfes kokulara sahip çok sayıda değişik çiçeklerden arıların toplamış olduğu özlerle yaptıkları katkısız doğal Pülümür Balı tüketim ve hediye amaçlı olarak alınabilir.Munzur Milli Parkı Vadisinde bulunan dağlarda tamamen doğal ortamında kendi başına yetişen çeşitli dertlere derman tek dişli Ovacık Sarımsağı Ovacık ilçesi ile il merkezindeki dükkanlarda satışa sunulmaktadır.Tuncelinin yüksek dağlarındaki otlaklarda yetişen değişik otlarla beslenen hayvanların sütünden yapılan Türkiyede meşhur dağ kokulu Şavak Peyniri Türkiyenin her tarafından alıcı bulmaktadır.
 

hamzali

Active member
Canlar Diyarbakır'ın Ulu Camii'si var.Ulu Camii İslam aleminin 5.Harem-i Şerifinden biri olarak kabul edilmektedir.Bunlar;
1-Mescid-i Haram
2-Mescid-i Nebi
3-Mescid-i Aksa
4-Emevi Camii
5-Ulu camii(Diyarbakır)dır.
emeklerinize sağlık.Rabbim razı olduklarından eylesin.
 

Ali Said

Well-known member
Van

van_kalesi.jpg


VAN KALESİ

Bediüzzamanın Van kalesinde ayağı kayıp boşluğa düştüğü zaman, “Dâvâm” diye feryat edip kâinatı titretiği yerdir.

akdamar-church-van-lake.jpg

AKDAMAR ADASI

Bediüzzaman’ın “Akdamar Adasında bir medrese yapsam ve orada 50 (Elli) talebe yetiştirsem dünyaya hükmederim” idealine hizmet etmek için âl-i himmet ilim erbabına ihtiyaç vardır.Resim+521.jpg


OTLU PEYNİR

Van'da konuk olarak bulunanlar sabah bir evde olsalar da, sabahleyin mutlaka Van'ın ara sokaklarında bulunan Van'a özgü kahvaltı salonlarında kahvaltı yapmalıdırlar. Kahvaltı salonları yalnızca süt ürünleri olan peynir, Van cacığı, otlu peynir, kaşar peyniri ve bal, murtuğa, reçel, Van sucuğu, kaymak, köy yumurtası gibi ürünler satar. Ucuz ve temizdir. Nezih, keyifli ortamı vardır.

b-281364-van_ked%C4%B1s%C4%B1.jpg

VAN KEDİSİ
Zeki, canlı ve insana bağlı bir yapısı vardır Kendilerini temizlemede büyük bir titizlik gösterirler Van kedisi iyi bir avcı olmanın yanısıra kendi isteğiyle suda yüzmeyi ve suyla oynamayı seven tek kedi türüdür İyi bir arkadaş ve oyuncu olmakla beraber kucağa alınmaktan hoşlanmaz
 

müdavim

Üye Sorumlusu
Canlar Diyarbakır'ın Ulu Camii'si var.Ulu Camii İslam aleminin 5.Harem-i Şerifinden biri olarak kabul edilmektedir.Bunlar;
1-Mescid-i Haram
2-Mescid-i Nebi
3-Mescid-i Aksa
4-Emevi Camii
5-Ulu camii(Diyarbakır)dır.
emeklerinize sağlık.Rabbim razı olduklarından eylesin.

ben Bursa Ulucamii sanıyordum:(
Bursa'lıyım da
 

DeVa1

Member
DÜZCE
Samandere, Güzeldere, Aydınpınar, Sarıyayla, Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri,Fakıllı, Sarıkaya ve Aksu Mağaraları, Akçakoca Turizm Merkezi, Efteni Gölü ve Kaplıcası, Konuralp Müzesi, Sakarca, Topuk, Kardüz, Odayeri , Torkul Yaylaları

Düzce'ye Sevgiler..=))
 
Üst