Nurdan Damlalar

SaYa

Well-known member
Dünya bir gün bize haydi disari diyecek... O bizi disari koymadan biz... simdiden onun askindan vazgeçmeliyiz. (Lem'alar

Kur'an; akillara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. (Sözler)

Islamiyet günes gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalniz kendine gece yapar. (Münazarat)

Bu kainat bir elden çikmis. Ve birtek Zat'in mülküdür. (Sözler)

Hasir Meydani da bir harmandir. Kainatin basak ve semeresi olan benî Âdemi intizar etmektedir.. (Mesnevi-i Nuriye)

Bu meydan-i imtihanda olanlar, basi bos degiller; saadet saraylari ve zindanlar onlari bekliyor. (Sözler)

Allah'i tanimayanin dünya dolusu bela basinda vardir. Allah'i taniyanin dünyasi nurla ve manevî sürurla doludur. (Lem'alar)

Iman tevhidi; tevhid teslimi teslim tevekkülü, tevekkül Saadet-i dareyni iktiza eder. (Sözler

Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, bakî bir hayat geliyor. Bir def'a top tüfek denilse; bin def'a Allah Allah demek lazim gelir. (Mektubat)
Kur'an kalblere kuvvet ve gidadir. Ruhlara sifadir. Gidanin tekrari kuvveti arttirir. Tekrar etmekte daha me'luf ve me'nus oldugundan lezzeti artar. (Mesnevi-i Nuriye)
 

SaYa

Well-known member
Nasıl ki insan küçük bir âlemdir, yıkılmak­tan kurtulamaz. Âlem dahi büyük bir insandır; o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. O da öle­cek, sonra dirilecek; veya yatıp, sonra subh-u ha­şirle gözünü açacaktır. (Sözler)

Dünyanın lezzetini, zev­kini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru daire­deki keyfe iktifa ediniz.O keyfinize kâfidir. (Sözler)

Onu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan, saraylarda da olsa zin­dandadır, bedbahttır. (Sözler)
ŞU İSTİKLAL İNKILABATI İÇİNDE EN GÜR SADA İSLAMIN SADASI OLACAKTIR! !
 

Sergerdan

Well-known member
Nurdan Cümleler

Fâtır-ı Hakîm ve Kâdir-i Alîm kemâl-i intizamla, herşeyi güzel yaratmış, güzel teçhiz etmiş, güzel gâyelere tevcih etmiş, güzel vazifelerle tavzif etmiş, güzel tesbihât yaptırıyor, güzel ibâdet ettiriyor. Ey insan! İnsan isen, şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dal karıştırma; çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma.
 

Sergerdan

Well-known member
Ynt: Nurdan Cümleler

Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Nasıl, bir sultan-ı azîmin bir âdi neferi, o padişahın nâmiyle ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şâhı esir edebilir; öyle de, Ezel ve Ebed Sultanının emriyle, bir sinek bir Nemrud'u yere serer, bir karınca bir Firavun'un sarayını harab eder yere atar, bir incir çekirdeği bir incir ağacını yüklenir.
 

Ahsen38

Member
Arkadaslar ben sitede yeniyim.. Efendimiz s.a.v icin salevat getirdiginizi gordum.. ve dusundumki belki risale-i nur okuma rekoru kirabiliriz aramizda.. konu acmak istedim ama yeni oldugum icin acikcasi nasil yapacagimi bilemedim.. bana yardimci olacak biri varmi? hamiyetkar, salevat rekorunu sen baslatmisin belki bu konuda bana yardimci olmak istersin.. Simdiden Allah razi olsun..
 

ARİF

Well-known member
Arkadaslar ben sitede yeniyim.. Efendimiz s.a.v icin salevat getirdiginizi gordum.. ve dusundumki belki risale-i nur okuma rekoru kirabiliriz aramizda.. konu acmak istedim ama yeni oldugum icin acikcasi nasil yapacagimi bilemedim.. bana yardimci olacak biri varmi? hamiyetkar, salevat rekorunu sen baslatmisin belki bu konuda bana yardimci olmak istersin.. Simdiden Allah razi olsun..

konuyu açmayı istediğin bölümü seç ana sayfadan ve sonra ve o bölümün üzerinde yeni konu yazan yere tıkla ve konuyu yaz işte bu kadar.
hoş geldiniz rabbim maksimum istifade etmeyi nasip etsin
e hadi kolay gelsin ...:)
 

NuruAhsen

Sonsuz Temâþâ
Nur'dan Damlalar

Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur; düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır.

İhsan-ı İlahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şeyi, olduğu gibi tavsif etmek gerektir.

Herşeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür.

Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak" olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslamiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki; birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz'i adavetleri unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslamiyeye bir hıyanettir.» (Mektubat sh: 269)

insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. mahiyet ve istidad itibariyle her şey ilme bağlıdır. ve bütün ulum-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu, marifetullahtır. ve onun üssü'l-esası da iman-ı billahtır.
Sözler

 

NuruAhsen

Sonsuz Temâþâ
-Ecnebilerden alınan maddi bilgiler, sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır.Sefahata dair ise muzırdır. (Mesnevi-i Nuriye)

-İnsan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir.Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur.(Sözler)

-Kur'an akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor.(Sözler)

-Yaran istersen kur'an yeter.(Mektubat)

-Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir.Harama girmeye lüzum yoktur.(Sözler)

-Kadir-i Mutlak hadsiz kudretiyle bir insanı kainat sisteminde harika cihazlarıyla bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır.(Şualar)

-Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan, beka fenadan çıkıyor, Nefs-i emmare cihetiyle fena bul ki, baki olasın.(Sözler)

-Mümin, kardeşini sever ve sevmeli.Fakat, fenalığı için yalnız acır.Tahakkümle değil,belki lütufla ıslahına çalışır.(Mektubat)
 

NuruAhsen

Sonsuz Temâþâ
Ey insan! Bazan dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi “of, of” deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde; bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun.
Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma!
Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma.

İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle imanla intibaha gelirse, nurani, misali alem-i emirden gelen emr ile öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki, onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkilab edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır.

Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi bir meyvesi de, hayatı veren Zat-ı Hayy ve Muhyî'ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki; bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise; hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir. Ve bundan anla ki; bu hayatın gayesini "rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârane nimetlenmektir" diyenler, gâyet çirkin bir cehâletle; münkirane, belki de kâfirane, bu pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip, dehşetli bir küfran-ı nimet ederler.
 

Sergerdan

Well-known member
Ynt: Nurdan Cümleler

Hısset ve zillet,ehl-i israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür.
Ey İnsan!Kuran'ın desatirindendir ki,Cenab-ı Hakkın masivasından hiçbir şeyi,ona taaabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme.Hem sen,kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma.Çünkü mahlukat,mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi,mahlukiyet nisbetinde de birdirler.
 
Üst