Manevi makamlardaki muvazene

Abdurrahman

New member
          Resulullah'ı hayatında görüp,müslüman olanlara SAHABE denir.Resulullah'ın birtek sohbetiyle,bir kere görmekle bile o denli şerefe,derecelere nail olmuşlardır ki,peygamberler hariç herkesten üstündürler.Ehl-i sünnet alimlerin bu konuda sözü şudur ki; sahabeden sonra gelen velilerin (tabiin) en yüksek derecelisi olan Veysel Karani Hz.leri (r.aleyh) ,sahabenin en düşük derecelisi olan Hz.Vahşi'nin (r.a.) atının ayağındaki toz mertebesinde olamaz, bu Resulullah'ın, Allah (celle celaluhu) yanındaki kıymeti sebebiyledir.

          Peki sahabilere bu kıymetin verilmesinin sebebi nedir, ne onları bukadar kıymetli kılmıştır, neden bu asırdaki kemalat sahibi insanlar uğraşsada o mertebeye erişemez... Gerçi yukarda kısmen izah edilmeye çalışılmış ama benim için yeterli değil...beyin fırtınası..hadi..

Allahım hidayet ve istikamet nasip et.. AMİN..
 

KaSýRgA

Member
Ynt: Manevi makamlardaki muvazene

BİRİNCİ MAKAM: Dakik bir sırr-ı velayetin beyanıyla sual halledilir. Şöyle ki:

Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarîkına uğramayarak, doğrudan doğruya zâhirden hakikata geçip, akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu, gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Hârikaları az, fakat meziyyatı çoktur. Keşif ve kerâmet orada az görünür. Hem evliyanın kerâmetleri ise, ekserîsi ihtiyarî değil. Ummadığı yerden, ikrâm-ı İlahî olarak bir hârika ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerâmetlerin ekserisi de, seyr ü sülûk zamanında, tarîkat berzahından geçtikleri vakit, âdi beşeriyetten bir derece tecerrüd ettiklerinden, hilaf-ı âdet hâlâta mazhar olurlar. Sahabeler ise, sohbet-i nübüvvetin in'ikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarîkattaki seyr ü sülûk daire-i azîminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zâhirden hakikata geçebilirler.
Allahu alem peygamber efendimizin a.s.m risalet sohbetiyle müşerref olan sahabe onun peygamberlik gölgesi altında katu meratip etmişler.Ama onu görmeyen diğer veliler ise peygamber efendimizin a.s.m nin velayeti ile müşerref olmuşlar ve velayeti altında katu meratip etmişler.aradaki fark sanırım mukayese edilebilir.....Allahu alem
 
Ynt: Manevi makamlardaki muvazene

Ufak bir Not : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine iki kere mous ile tıklarsanız ayrı pencerede size anlamları verilir ...
 

KaSýRgA

Member
Ynt: Manevi makamlardaki muvazene

Alem-i İslam ' Alıntı:
Ufak bir Not : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine iki kere mous ile tıklarsanız ayrı pencerede size anlamları verilir ...
bunu neden yazdınız anlamadım.sebebi nedir?yanlış kelime mi kullandık?
 
H

hatve

Misafir
يا رسول اللّه ه باشد ون سكِ اصحابِ كهف

داخلِ جنّت شَوَمْ دَرْ زمرهء اصحابِ تو

او رَوَدْ دَرْ جنّت من دَرْ جهنّم كى رَوَاست

او سكِ اصحابِ كهف من سكِ اصحابِ تو


Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zât, senelerle seyr ü sülûke mukabil, hakikatın envarına mazhar olur. Çünki: Sohbette insibağ ve in'ikâs vardır. Mâlûmdur ki: İn'ikâs ve tebaiyetle, o Nur-u âzam-ı Nübüvvetle beraber en azîm bir mertebeye çıkabilir
 
Üst