Risale-i Nur Külliyatı

"Hakkaniyeti, en yüksek âlimler tarafından tasdik edilen ve en yüksek bir mertebe-i imanî ve aşk-ı İslâmî kazandıran Risale-i Nur, hiç şüphe yoktur ki, onun bütün Sözleri ve Lem’a ve Şuaları ve Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânın birer nuranî tefsiridirler."(Bediüzzaman) -Anlamını öğrenmek istediğiniz kelimelere mouse ile iki kere tıklayarak anlamını açılır pencere ile öğrenebilirsiniz-

Sözler

"Bütün Sözlerde konuşan ben değilim. Belki, işârât-ı Kur’âniye nâmına hakikattir."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
239
Mesajlar
1.7K
Konular
239
Mesajlar
1.7K

Lem'alar

"O lem’alar, yüksek birtek güneşin cilve-i in’ikâsıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar..."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
169
Mesajlar
1.3K
Konular
169
Mesajlar
1.3K

Mektûbat

"Her sayfada, yüzer tarzda mânidar mektubatını yazar; hikmetini, âyâtını izhar eder, zîşuurlara okutturur."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
125
Mesajlar
618
Konular
125
Mesajlar
618

Şualar

"Biz dahi şu Sözde, o hâlis ve âlî tevhid-i hakikiyi gösterecek şuâları zikredeceğiz."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
86
Mesajlar
636
Konular
86
Mesajlar
636

Asa-yı Musa

"Kur’ân ise, bize asâ-yı Mûsâ gibi bir hakikat vermiştir ki, nerede olsam, hattâ taş üzerinde de bulunsam, asâyı vuruyorum, mâ-i hayat fışkırıyor."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
58
Mesajlar
565
Konular
58
Mesajlar
565

Tarihçe-i Hayat

"Bu Tarihçe-i Hayat Büyük Üstadın hayatını tam manasıyla ifade etmekten çok uzaktır. Pekçok noktalar kısa kesilmiştir."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
64
Mesajlar
194
Konular
64
Mesajlar
194

İşaratü'l İcâz

"İşaratü’l-İ’caz tefsiri, eski Harb-i Umuminin birinci senesinde, cephe-i harpte, me’hazsiz ve kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir."(bediüzzaman Said Nursi)
Konular
68
Mesajlar
615
Konular
68
Mesajlar
615

Mesnevi-i Nuriye

"Üstad-ı hakikî Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
119
Mesajlar
608
Konular
119
Mesajlar
608

Hizmet Rehberi

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
59
Mesajlar
96
Konular
59
Mesajlar
96

Kastamonu Lahikası

Konular
40
Mesajlar
278
Konular
40
Mesajlar
278

Emirdağ Lahikası

Konular
56
Mesajlar
245
Konular
56
Mesajlar
245

Barla Lahikası

Konular
20
Mesajlar
369
Konular
20
Mesajlar
369

Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Konular
29
Mesajlar
219
Konular
29
Mesajlar
219

Hanımlar Rehberi

"Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklid eder, o da sâlih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki: Kocasınımütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşınıkaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
23
Mesajlar
39
Konular
23
Mesajlar
39

Gençlik Rehberi

"Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında "âhiretimizi ne suretle kurtaracağız" diye, Risale-i Nur'dan meded istediler."(Bediüzzaman Said Nursi)
Konular
39
Mesajlar
162
Konular
39
Mesajlar
162
Cevaplar
337
Görüntüleme
16K
Üst