Zübeyir Abiden notlar

Ukbaa

Well-known member
Kusurlu, hatalı bir arkadaşınızın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevâzu ile yalnız ona söyleyiniz.
Kabullenmezse dahi, ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmeyiniz.

Birisinin kusurunu, kusuru düzelteceğim diye etrafa yaymak,
şahsî kin,
garaz,
nefsin karışması gibi hallerin zorlamasının neticesidir.

Veyahut fayda veriyorum zannıyla zararların üremesine sebep olan bir safdillik ve bilememezliktir.

Başkalara yaymak değil, dâima ve dâima ona söylemektir.

Söylerken de "Acaba, hakîkaten ve bizzat nefsü'l-emirde hata mıdır?
Yoksa benim fikrime, görüşüme göre mi hatalıdır?" diye insan kendini murakebe etmelidir...

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP
 

Ahmet.1

Well-known member
Sana, bana, ona faydalı ise konuş.
Kouşmamak zararlı ise konuş.
Fakat ihtisar et. Tafsilâta geçme.
Muvazeneli, satırdan kitabî konuş.
Herkezin kaldıracağı şekilde konuş.
Kim ne çekerse dilinden çeker.
Az ve öz konuş.

Zübeyir gündüzalp
 
Üst