Recep peker

Kýrýk Testi

Well-known member
1889’da İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Koca Mustafa Paşa Askerî Rüştiyesi İdadisinde yaptıktan sonra 1907 yılında Harbiye Mektebini bitirdi. 1911-1912 yıllarında Yemen, Trablusgarp; 1912-1913 yıllarında da Balkan Savaşlarına katıldı. Birinci Dünya Savaşında Rumeli ve Kafkas Cephelerinde görev aldı.

1919’da Erkân-ı Harbiye Mektebini bitirdi. Kurtuluş Savaşına katılmak üzere 1920’de Anadolu’ya geçti. Binbaşı rütbesi ile 20’nci Kolorduda görevlendirildi. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Genel Sekreterliğine getirildi. 1923’te Kütahya Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Aynı yıl Halk Fırkası (bk. Cumhuriyet Halk Partisi maddesi) Katib-i Umumîsi (Genel Sekreteri) seçildi. Bir süre Hâkimiyeti Milliye gazetesinin başyazarlığını yaptı. 22 Kasım 1924’te kurulan Hükümette Dahiliye Vekilliğine (İçişleri Bakanlığı) getirildi. Üçüncü ve Dördüncü İnönü (bk. İsmet İnönü maddesi) Hükümetlerinde Müdafaa-yı Milliye Vekilliği (Milli Savunma Bakanlığı), 15 Ekim 1928 ile 27 Eylül 1930 tarihleri arasında Nafia Vekilliği (Bayındırlık Bakanlığı) yaptı.

1927’de ikinci kez Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreterliğine seçildi. 1928’de Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. 17 Ağustos 1942’de Birinci Saraçoğlu Hükümetinde Dahiliye Bakanı (İçişleri Bakanı) oldu. İkinci Saraçoğlu Hükümetinde de bu görevini korudu. 07 Ağustos 1946’da çok partili dönemin ilk hükümetini kurdu. 10 Eylül 1947 tarihinde Başbakanlık görevi sona erdi.

1 Nisan 1950’de İstanbul’da öldü.
 
Üst