Ravza-i mutahhara

Kýrýk Testi

Well-known member
Ravza, bahçe ve Cennet anlamlarına gelir. Ravza-i Mutahhara “Hz. Muhammed’in (a.s.m.) defnedildiği yer” anlamına gelir. Genel anlamı itibarıyle çoğu zaman “Mescid-i Nebî” kastedilir. Özel mânâsıyla “Mescid-i Nebî’nin içinde yer alan Hz. Peygamber’in (a.s.m.) kabr-i saadetleriyle minber-i şerif arasında kalan kısım” demektir. Burası 10 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda 200 m2’lik bir alandır. Bu alanın fazileti ile ilgili olarak Resûlüllah (a.s.m.) şöyle buyurur: “Evimle minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 268).
 
Üst