Lügatçe hakkında

müdavim

Üye Sorumlusu
LÜGATÇE HAKKINDA
(Risale-i Nurla alakalı)

Bugünkü neslin bilmediği fakat ihtiyacına binaen öğrenmek zaruretinde olduğu kelimeleri, Üstadımızın harikulade üslup ve belagatını ve hakikatleri ifade sadedinde isti'mal ettiği lügatları aynen muhafaza etmekle hepimiz mükellef bulanmaktayız.

Hem merhum ve muazzez Üstad'ımızın sağlığında bu hususlarda:

1- Ya sahife sonlarında veya satır içinde lügatların yanına parantez içinde yazılıp yazılmayacağına,

2- Veyahut bir Risale-i Nur mecmuasının sonuna lügatçe ilavesine dair istenilen müsaadelere,

mübeccel Üstadımız izin vermemiştir.

Bir defasında şöyle buyurmuşlardı:

Bu Risale-i Nur'u tahriftir.

Bir zaman birisi yapmak istedi, çok zarar verdi.

Okuyanlar biraz zahmet çeksinler, lügatlerden arayıp bulsunlar.


Hasta Kardeşiniz Zübeyir

(BU MEKTUBUN ORİJİNALI ABDÜLKADİR BADILLI AĞABEYDEDİR)

*************
Aziz, sıddık kardeşlerim ve varislerim,

Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukatım ve Risale-i Nur dan olan benim hususi kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım ve sair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikaların heyetine, başta Hüsrev ve Tahiri olarak o heyetten on iki kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki, emr-i Hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukatım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.
Kardeşlerim, bu vasiyetten telaş etmeyiniz. Ben, teessürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zayıf olmakla beraber gizli münafıkların desiselerle müteaddit suikastları için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve hıfz-ı İlahi devam ediyor.
(Kardeşim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Atıf, Tillolu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Salih.)
SAİD NURSİ
 
Son düzenleme:

Huseyni

Müdavim
Lugat ne kadar da lugat olsa her kelimenin manası, her cümlede aynen karşılık bulamayabiliyor. En güzel anlama yöntemi Üstad hazretlerinin izin vermediği şekildedir. Yani sıfır lugat, sürekli, istikrarlı, kafa patlatarak okumak. Bunda bi nebze sıkıntı olsa da, anladığın kadarlık kısmın lezzeti hiç bir şeye değişilmez. İlim herşeyi hazır bulmak değildir, biraz da mücadele etmek, eli yetişmediğine uzanmaktır..
 
Üst