s.a

 1. N

  haktan

  Resuli-Ekrem (.s.a.a)'in esi Ayse, Resul-i Ekrem (s.a.a)'in huzurunda oturmustu ki, Yahudi bir adam içeri girdi. Girdigi anda Selam un aleykum yerine - Essamu aleykum' yani 'ölüm üzerinize olsun'dedi. Uzun sürmedi, baska biri daha geldi. O da selam yerine - Ölüm üzerinize olsun' dedi. Bunun...
 2. S

  6 garip şey nedir?

  peygamber efendimiz s.a.v.buyurdular ki; altı şeyaltı yerde gariptir. 1-namaz kılmayanlar arasında mescid gariptir. 2-okumayanların evinde mushaf gariptir. 3-fasık kimsenin içinde kur an gariptir. 4-müslüman saliha kadın, kötü huylu zalim adamın elinde gariptir. 5-salih müslüman erkek kötü huylu...
 3. Y

  yalnız mıyım?

  s.a kardeşler burda yalnız mıyım ilahiyat genci olarak acaba:confused:
 4. Y

  Kadir Gecesi Hakkında

  Kadir Gecesinin Fazileti -------------------------------------------------------------------------------- Ibni Abbas buyurur ki: «Peygamber 'imize Israilogullanndan bir adamin bin yil boyunca Allâh Yolu'nda omuzunda silâh ile savastigi anlatildi. Bu hal Peygamber imizin hosuna giderek ayni...
 5. Y

  Beraat Kandili hakkında

  BERÂAT GECESİ Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece. (önümüzdeki perşembe'yi cuma'ya bağlayan gece beraat gecesidir)Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır: Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının affolunması ve...
 6. Y

  regaib kandili hakkında

  Regaib Nedir? Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet...
 7. Y

  Mehir

  MEHİR Evlenme sırasında kadına bu isimle ödenen meblağ; evlilikte kadının nikâh akdi veya cinsel temasla hak kazandığı mal veya meblağ anlamında bir fıkıh terimi. Kitap, Sünnet ve fıkıh literatüründe mehir kelimesi yerine, eş anlamda; "sadûk", "saduka","nıhle", "farîza", "ecr", "hıbâ", "ukr"...
 8. Y

  Tasavvufi Sözler

  Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?. Muhammed İkbal Allah'ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. Hallac-ı Mansur Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın. Muhammed İkbal Bilmediklerimi...
 9. T

  Meleklerin sevabını yazamadığı söz..

  Abdullah b. Ömer (r.anhuma) da, bize şu hadisi riva­yet eder: Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "ALLAH'ın kullarından biri: Ya Rabbi, leke'l-hamdu kemâ yenbaği li celâli vechike ve H azimi sultânike (: Ey benim Rabbim, Senin zatının celâlına ve Senin hakimiyetinin azametine layık...
 10. Y

  Hz.Hatice(r.a)

  Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanimlarinin ilki. O, Ar************rin en asil kavmi olan Kureys kavminden ve Kureys kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babasi Huveylid, annesi Fâtima'dir (Ibn Ishak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s...
Üst