Ali Said

Well-known member
Risale -i Nurdan Nurlar

Biz dini severiz, biz dünyayı da severiz ama biz dünyayı din için
severiz.

İman hem nurdur hem kuvvettir, evet hakiki imanı elde eden adam
kainata meydan okuyabilir.

Sırf bu dünya için mi yaratılmışsın ki tüm vaktini ona sarf
ediyorsun?

Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabatı içinde en gür seda İslam'ın
sedası olacaktır.

Şeriattaki ilahi hidayet,Roma felsefesinin dehasıyla aşılanmaz.

Her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu söylemek doğru değil.

Arada muhabbet olunca göz kusur görmez.

Avrupa, bir İslâm devletine hâmiledir, günün birinde onu doğuracak
Osmanlılar da Avrupa ile hâmiledir, o da onu doğuracak.

İnsan ipi boğazına dolanıp yeryüzünde otlamaya bırakılmış başıboş
bir varlık değildir.

Bir köy muhtarsız olmaz.Bir iğne ustasız olmaz, bir harf katipsiz
olmaz, olamaz biliyorsun.Nasıl oluyorki şu nihayet derecedeki dünya
haliksız olur.

Cehennem luzümsuz değil; çok işler var ki, bütün kuvvetiyle "Yaşa-
sın Cehennem" der. Cennet de ucuz değildir, mühim fiyat ister.

O müthiş cehenneme girmek ceza yı ameldir, ayn ı adldir.Fakat cen-
nete girmek, mahz ı fazldır.

Herkes kainatı kendi ainesiyle görür.

Hüsn ve cemal, görmek ve görünmek ister.

Tesettür kadınlar için fıtridir Ref i tesettür fıtrata münafidir.

Biz dini severiz, dünyayı da din için severiz, dinsiz dünyada hayır
yoktur.

risalei_nur_kulliyati.jpg

ADEMise, büyük bir elem ve bir şerr-i mahzdır. sükun ve sükunet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf, bir nevi ademdir, zarardır.AFFETMEK ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. kendi hakkından vazgeçse hakkı var.

Ahiret hangi şeye dikkat etsen, şehadet eder ki, bu faniden sonra bir baki var

Allah Ve Ahiret elhasıl, madem Allah var, elbette ahiret vardır.

Dünya Ve Ahiret Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar mâkul ve lâzım ve kat'î ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir.


Ahreti inkar etmek,dünya ve mafihayı inkar etmek demektir.
ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme…

AHLAKSIZLIK Ahlâktaki ifrat ve tefrit ise, istidadatı ifsad ediyor. Ve şu ifsad ise, abesiyeti intaç eder. Ve şu abesiyet ise, kâinatın en küçük ve en ehemmiyetsiz şeylerinde mesalih ve hikemin riayetiyle âlemde hükümfermalığı bedihî olan hikmet-i İlâhiyeye münakızdır.

Aile insanın, hususan müslümanın tahassungahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır

Aldatma hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez. iğfal ve aldatmaya daima çalışır.

Akıl nur-u akıl kalbden gelir,kalpsiz akıl olmazİnsanda hissiyat galip olsa,aklın muhakemasını dinlemez.

Allah Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?

Bütün yıldızları elinde tutmayan, birtek zerreye rab olamaz. Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.Vahid ancak vahidden sudur eder.

Hem, şu kâinatın Mâlik ve Mutasarrıf-ı Hakikisi, Ma'bud ve Mahbub-u Hakikisi o zât olabilir ki; gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve âhireti bir kitâbın sayfaları gibi sühûletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir; bütün bunlara hükmeder bir Kadîr-i Mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir

Anne Baba ne kadar haksız da olsa, oğul, onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba, şefkat-ı fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli.insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.

Arz Küre-i arz her ne kadar semâvâta nisbeten çok küçüktür; fakat hadsiz masnuat-ı İlâhiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan, kalb cesede mukabil geldiği gibi, küre-i arz dahi koca, hadsiz semâvâta karşı bir kalb ve mânevî bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir.

Ayrılık bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır.

Azim ve sebat milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kudsi hakikate başımız dahi feda olsun.

"Başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, hakikat-i Kur'âna feda olan bu başımı
VanAsyaNur
 

FaKiR

Meþveret Bþk.
1- Bismil lah her hayrın başıdır. Sözler - 5

2- Ben nefsim i herkes ten ziyade nasiha ta muhtaç görüyorum. Sözler -5

3- Herşey, Cenab-ı Hakk'ın takdir iyledi r. Sözler - 468

4- Sizin herşey'iniz muhafa za ediliy or. Her amelin iz yazılmıştır. Mektub at - 227

5- Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir .Barla -247

6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez . Sözler -1 42

7- Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serser i, sahibs iz bir hayvan değildir.Mes-- 44

8- Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. Sözler - 778

9- Zulme rıza zulümdür; tarafd ar olsa, zâlim olur. Kastam onu L. - 207

10- Dinley en söyleyenden daha iyi anlar. Sözler - 355

11- Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Lem'alar - 152

12- Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnev i - 130

13- Nasiha t isters en, ölüm yeter. Mektub at - 282

14- Hastalık, sabun gibi, günahların kirler ini yıkar, temizl er. Lem'alar - 209
15- Nefsin i ıslah etmeye n, başkasını ıslah edemez . Sözler - 269
16- Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamaz lar. Şualar -109

17- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktin i ona sarfed iyorsu n! S - 271

18- Dünya seyyar bir ticare tgâhtır. Öyle ise alış-verişini yap, gel... Sözler - 204

19- Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudret e hiç bir şey ağır gelmez . Mesnev i - 94

20- Zamanın geçti kabird en başka mekânın var mı? Mesnev i - 96

21- Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurt lamak üzeredir. B.Mesn evi - 222

22- Şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamand a ben kefeni mi giydim, tabutu ma bindim, dostla rımla veda eyledi m. Lem'alar -129

23- Ömür sermay esi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. - 202

24- Misafi r olan kimse, berabe rce getire mediği bir şeye kalbin i bağlamaz. Mesnev i-119

25- Dost isters en Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttu r. Mektub at -
 

FaKiR

Meþveret Bþk.
26- "Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz." Lem'alar - 163

27- Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Lem'alar - 207

28- Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır. Mesnevi - 71

29- Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir. Sözler -147

30- İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş...Sözler - 329

31- Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış, yuvalarına dönmeli. Sözler -727

32- Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Sözler - 325

33- Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz. Lem'alar -

34- Biz gidiyoruz, aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar,sevkiyat var. Lem'alar - 224

35- Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. Sözler -170

36- Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. Mek. -282

37- Hased, hased edeni yakar. Uhuvvet Risalesi - 38

38- Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Sözler - 273

39- Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. Mesnevi-123

40- Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Sözler -19
 

GuLSerbeti

Well-known member
Batil seyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlaldir ( bozmak,bulandirmaktir).
(Hutbe-i Samiye)

Insanda buyuklugun mikyasi (olcusu); kucukluktur, yani tevazu'dur.
Kucuklugun mizani (tartisi); buyukluktur, yani tekebburdur.
(Mektubat)

Ibadetin Ruhu ihlastir. Ihlas ise, yapilan ibadetin yalniz emredildigi icin yapilmasidir.
(Isaret'ul icaz)

Nefsini islah etmeyen, baskasini islah edemez. Oyle ise nefsimden baslarim.
(Sozler)

Evet Allah'i tanimayanin dunya dolusu belá basinda vardir. Allah'i taniyanin dunyasi Nurla ve Manevi Sururla doludur.
(Lemalar)

Insan bu Álem'e ilim ve dua vasitasiyla tekemmul etmek icin gelmistir. Mahiyet ve istidad itibariylehers ey ilme baglidir.
(Sozler)

Eger hasmini maglub etmek istersen, fenaligina karsi iyilikle muamele et. Cunki eger fenalikla mukabele edersen, husumet tezayud eder (artar).
(Mektubat)

Insan, acz ve fakrini anlamakla, tam Musluman ve abd (kul) olur.
(Sozler)

Acaba sirf Dunya icin mi yaratilmissin ki , butun vaktini ona sarfediyorsun.
(Sozler)
 

Tarihci

Marmara Tarih
görüyorumki bana misilleme yapılmış :) ne hayırlı misilleme.. kendim zamanla çıkarmıştım bu vecizeleri.. siz epey çıkarmışsınız maşallah :)
 

GuLSerbeti

Well-known member
görüyorumki bana misilleme yapılmış :) ne hayırlı misilleme.. kendim zamanla çıkarmıştım bu vecizeleri.. siz epey çıkarmışsınız maşallah :)

benim yazdiklarim, cikarilmislari, tekrar yazma usulu abi...
kendim cikarmis, ve dolayisi ile 1 tanede olsa hatim yapmis olmayi isterdim... ins. oda olacak bir gun...
 
Üst