Stresi Olmayan Bir Hayat

ABDULLAH4

Forum Yöneticisi
Stresi Olmayan Bir HayatCenâb-ı Hak buyuruyor:

“Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şânın ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” (İnşirâh, 1-8)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gelmez.” (Hâkim, II, 528)

Huzurlu bir kalbe sahip olmak için koca evrende kendinizi yalnız ve çaresiz hissetmeyin. Yaratıp yaşatan Allah ile olduğunuzun şuurunda olun. Hatalarınızın hacmi ne olursa olsun şeytan sizi, Allah’ın rahmetinden kovulmuş bir insan görüntüsünde tutmasın. Çaresiz değiliz, imtihandayız. Başıboş değiliz, gözetleniyoruz. “Her şeye rağmen ben Rabbim ile beraberim. Kovulsam da kapım O’nun kapısıdır. Asla yalnız değilim.”

Hayatınızı dengeli yaşayın. Ruh ve bedenden müteşekkil olduğunuzu unutmayın. Ruhun ve bedenin ihtiyaçlarını birbirine yedirtmeyin. “Dengesizlik din adına da olsa hatadır.”

Hakka dikkat edin. Ne zulmet ne de zulme boyun eğ, asla! Zulme seyirci bile olma; lanete ortak olursun. Etrafınızdakiler, aileniz, çocuklarınız ve diğer insanlar sizden hiçbir hak talebinde bulunmasınlar. Helallik size göre değil onlara göre olsun. “Kul hakkı bir afettir!”

İş bitirmek için çalış. Denemekten yılma, yorulma. Kaderi de unutma. Üzerine düşeni yaptıktan sonra gerisini havale et. “Kafesin büyüklüğüne aldanma. Kader bizi baştan sona kuşatmıştır.”

En güçlü sermayen ailendir. Onu israf etme. Hantal bir halde de bırakma. Mini, ama gerçek bir sığınaktır ailen. Kimliğini ve seviyeni gösteren en gerçek gösterge de ailendir. Bütün insanlığın yok olduğunu ve senin ailenin Nuh’un gemisi olduğunu var sayarak çalış, didin. Çocuklarını samimi bir mü’min olarak yetiştirmeyi düşün. Fatih babası, anası ol. Çocuklarına mini hedefler gösterme. Oynarken bile büyük oynasınlar. Çocuklarının hatalarını gözünde büyütüp durma. Şeytan çocuklarını senden soğutacak bir yol bulmasın. Ne yaparsa yapsınlar, senin kanatların altında olsunlar. Ailendeki bireyleri oldukları gibi kabullen. Oldukları konumun en iyisi olmaları için çalış. “Doğuran da ailelerdir öldüren de.”

Hayalci olma. Gerçekleri kabullenmekte zorlanma. İşler bizim istediğimiz gibi değil, bizim için dilendiği gibi olacaktır. “Kör bir teslimiyete de hayır, hırçınlığa da.”

Sağlığını koru. Hastalık nedeni olan şeylerden uzak dur. “Yediğin içtiğin hem helal olsun hem de temiz olsun.”

Yalnız kalma sakın. Dünya vahşi bir yerdir. Dostların, kardeşlerin ve cemaatin bulunsun. Salih insanları bul. Yanlarında oturup onlara bakmaktan ibaret olsa bile onlarla kal. Onların değerini takdir et. Kusursuz dost arama. Bulunduğun yerde görev al. “Sırf Allah için sevebilmek ve sevilebilmek bütün zamanların en değerli ibadetlerindendir.”

Sabır silahını kuşanmış ol. Ancak sabredenler sonunda kazanacaklardır. Zorluklar kolaylıkların gelmesini engelleyemez. İnşirah suresini hatırla. “Yapabildiğin kadar değil gerektiği kadar sabret.”

Kur’an-ı Kerim’e sarıl. Onu oku. Sırlarını öğrenmeye çalış. Yayılıp büyümesine katkıda bulun. Sakın onu sadece tatillerde çocuklarına öğretmek gibi sinsi bir hıyanete düşme. Ne varsa ne yoksa sadece O. “Kur’an, Allah ile aramızdaki en güçlü bağdır.”

Başta namaz olmak üzere istikrarlı bir ibadet disiplini kur. “İmanın pas tutmasın.”

Dua ve zikre vakit ayırın. Ruhunuz dinlensin, yücelsin. “Rabbim! Allahım!” derken bütün kederlerinizi unutacağınız vecdi arayın. “Dua ve zikir gıdadır.”

Sadaka veren Müslüman olun. Maldan verin, bedenden verin. Dille verin, gönülle verin. Verecek şey bulun, tebessüm verin. “Veren el, alan elden üstündür.”

Allah’a davet çalışmalarına katılın. Her mü’minin yapabileceği, o yapmazsa eksik kalacak nice işler vardır. “Yapacak olan için iş çoktur.” (Nureddin Yıldız, Edeb ve Âmel, Tahlil Yayınları)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Kerîm: Keremi, yardımı ve ikramı sonsuz olan, hiçbir karşılık beklemeden veren, ihsan eden, cömertlikte, eli açıklıkta tek olan, her türlü iyiliğin, faziletin sahibi olan demektir.

Kısa Günün Kârı

Bu fânî cihanda ham nefsin bitip tükenmek bilmeyen arzu ve ihtiraslarına direnmek îcâb eder. Unutmayalım ki dünyaya bir mülkle gelmediğimiz gibi, dünyadan da bir mülkle ayrılmayacağız. Kabrimize amellerimizle gireceğiz. İnfaklarımızla, ibadetlerimizle, kulluğumuzla sonsuzluğun seyyâhı olacağız. Bu itibarla, tefekküründe yoğunlaşacağımız asıl istikbâl; son nefesimiz ve ötesi olmalıdır
 
Üst