Sözler 2. Ders - Allah - Rahman - Rahîm

Huseyni

Müdavim

besmele.jpg


Esselamün aleyküm kardeşlerim.


Bu ayın son dersinde, Bismillâhirrahmânirrahîm’in sırlarından Birinci Sırrı birlikte anlamaya çalışalım Allah'ın izniyle. Dersimize katılan tüm kardeşlerimizden Allah cc. razı olsun şimdiden. Baki selam ve dua ile.


[BILGI]BİRİNCİ SIR

Bismillâhirrahmânirrahîm’in bir cilvesini şöyle gördüm ki:

Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var.

Biri, kâinatın heyet-i mecmuasındaki teâvün, tesanüd, teânuk, tecâvübden tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor.

İkincisi, küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor.

Sonra, insanın mahiyet-i câmiasının simasındaki letâif-i re’fet ve dekaik-ı şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-yı Rahîmiyettir ki, Bismillâhirrahmânirrahîm’deki er-Rahîm ona bakıyor.

Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani, Bismillâhirrahmânirrahîm, yukarıdan nüzûl ile, semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar, insanî arşa çıkmaya bir yol olur.
[/BILGI]

[TAVSIYE]Benzer dersler için tıklayın:

Risale-i Nur Açıklamalı 10 : Marifetullah ve Muhabbetullah
Risale-i Nur Açıklamalı 12 : Hayat Hâtemine Bakınız..

Açıklamalı Risale Dersleri 15 - Tevhid Nazarıyla Bakmak
Açıklamalı Risale Dersleri 21 - Bismillah Her Hayrın Başıdır.
Açıklamalı Risale Dersleri 24 - En Faziletli Söz - Lâ İlâhe İllallah


Diğer derslerimiz için: Risale Açıklamalı
[/TAVSIYE]
 
Son düzenleme:

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Bismillâhirrahmânirrahîm’in bir cilvesini şöyle gördüm ki:

Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var.


Allah kainatta, arzda ve insanda olmak üzere üç yerde Rububiyetinin varlığının ve birliğinin mührünü vurmuş. Kainatın umumunun taht-ı idaresi Allahın elinde olduğu gibi, dünyanın da, insanın da taht-ı idaresi Onun cc. elindedir. Kainat, arz (dünya) ve insanda vurulan bu üç büyük mühür, aynı zamanda birbirine numune hükmünde. İnsan kainatın ve dünyanın küçük bir modeli. Bütün kainatta ve dünyada tecelli eden isim ve sıfatlar, fihriste hükmünde ve bir nevi küçük kainat olan insanda da aynen tecelli ediyor.
 

HAYAL ET

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Esselamunaleykum

Bismillahirrahmanirrahîmdeki Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin kainattaki tecellisi büyükten küçüğe doğru bir tevhit mührüdür diyebilirmiyiz ?
mesela bir yerde okumuştum hocam aklımda kaldığı kadarıyla örnek vermek isterim;

Kainatı okyanus , dünyayı deniz, insanıda bir bardak su olarak düşünelim. Her birine kelime-i tevhid yazısını yazalım. Okyanusa dev ve büyük harflerle tevhid kelimesini yazdık ve altına dev bir mühür vurduk. Okumak için bütün okyanusu kuşatacak ya bir gözün olacak, ya da okyanusu kapsayacak bir mevkie çıkmak lazım ki, bu da herkese mümkün değildir.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Esselamunaleykum

Bismillahirrahmanirrahîmdeki Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin kainattaki tecellisi büyükten küçüğe doğru bir tevhit mührüdür diyebilirmiyiz ?
mesela bir yerde okumuştum hocam aklımda kaldığı kadarıyla örnek vermek isterim;

Kainatı okyanus , dünyayı deniz, insanıda bir bardak su olarak düşünelim. Her birine kelime-i tevhid yazısını yazalım. Okyanusa dev ve büyük harflerle tevhid kelimesini yazdık ve altına dev bir mühür vurduk. Okumak için bütün okyanusu kuşatacak ya bir gözün olacak, ya da okyanusu kapsayacak bir mevkie çıkmak lazım ki, bu da herkese mümkün değildir.

Ve aleyküm selam. Risalenin devamında aynen dediğiniz gibi bir sıralama yapıyor. Ancak bu sıralama sadece ucunu bucağını göremediğimiz kainatı kapsamıyor. Tüm alemleri kapsıyor. Dersin devamında inşallah o manalar da var.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Biri, kâinatın heyet-i mecmuasındaki teâvün, tesanüd, teânuk, tecâvübden tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor.


Teâvün, tesanüd, teânuk ve tecâvüb gibi kelimeler; mevcudat arasındaki yardımlaşma, dayanışma, birbirinin isteklerine cevap verme, aynı gaye için ittihad etmek gibi manaları içeriyor. Tüm kainatı kapsayan bu faaliyet elbette Bismillah içinde lafza-i celali bulunan Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Birbirini görmeyen ve birbirinden çok uzak olan mevcudatın bu şekilde şuurkarane yardımlaşmalarının Allahın cc. gerçekleştirdiği bir faaliyet olması düşünülemez.

Mesela bitkiler için yağmur gerekli; bulutlar toprağın bu ihtiyacına cevap veriyor. Bulutun topraktan, toprağın buluttan haberi yok. İkisinde de şuur ve irade yok. Demek her ikisinin idaresi elinde olan bir zat tarafından bu yardımlaşma sağlanıyor.

İnek eti ve sütü ile insana yardım ediyor. Ama insanı tanımıyor. İnsandaki ihtiyacı bilen Allah cc. tarafından, ineğe o ihtiyaçlardan birkaçını karşılayacak özellikler verilmiş.

Yine güneş milyonlarca km. uzaktan dünyadaki bütün canlıların yardımına şuurkarane koşuyor.

Rüzgarlar şuurlu bir varlık gibi şekilde hayata hizmet ediyor.

Dağlar da hayata hizmet ediyor hakeza.

Kainattaki mevcudat adedince kainatta yardımlaşma, tesanüd, birbirinin ihtiyacına cevap verme gibi faaliyetlerden bahsedebiliriz. Bismillah içindeki lafza-i celal cilvelerini tüm kainatta bu şekilde gösteriyor. Bu dayanışma şuursuz eşyadan beklenmeyeceği için, Allah'ın varlığına ve birliğine en büyük mühür olma özelliği taşıyor.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Mesela güneş kainat içinde bir zerrecik. Güneş gibi milyarlarca güneşler var. Her birisi kanatın sükuneti açısından belirlenmiş bir yörüngede yollarına devam ediyor. Aksi takdirde kainatın herc-ü merc olması ihtimali var. İşte birbirinden milyonlarca, belki dahada uzak olan milyarlarca küreleri, en ince hesaplarla olması gerektiği yerde durduran kudret, Allah'ın kudretidir.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

İkincisi, küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor.

Öncelikle bu cümle içindeki bazı kelimelerin manalarına bakalım ve Rahman isminin küre-i arz simasındaki yani yeryüzündeki tevhid mühürlerini anlamaya çalışalım.

Rahmaniyyet sırrına mazhar olanlar cümleninde başında geçtiği gibi hayat sahibi olan yeryüzündeki tüm varlıklar. En başta insan olmak üzere hayvan e bitkilerde Rahmaniyyete mazhar oluyor.

tedbir: idare etme, evirip çevirme - Ayetü'l Kübra Risalesinde geçen şu kısımdan bu manayı anlamaya çalışalım.

Sonra yağmura bakar, görür ki: Yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince Rahmânî cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve lâtif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizamla gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalarla çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgârlar, onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor; katreleri birbirine çarpıp, birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakîmâne işlerde ve bilhassa zîhayatta çalıştırılan basit ve câmid ve şuursuz müvellidülmâ ve müvellidülhumuza (hidrojen-oksijen) gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su, yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve san’atlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş ayn-ı rahmet olan yağmur, ancak bir Rahmân-ı Rahîmin hazine-i gaybiye-i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle

وَهُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ
[SUP]1[/SUP]
âyetini maddeten tefsir ediyor. [SUP]1[/SUP] : “İnsanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan da Odur. O, kullarını gözetip koruyan ve her türlü övgüye lâyık olandır.” Şûrâ Sûresi, 42:28.


terbiye: beslemek, yetiştirmek, büyütmek
lütuf: güzellik, hoşluk, iyilik, ihsan
merhamet: şefkat etmek, korumak, acımak
- Rahman-ı Rahim olan Allah cc. bilhassa mü'min-kafir ayırtetmeden tümm canlılara gönderdiği rızıkla Rahmaniyyetinin en büyük cilvelerinden birini gösteriyor dünyamızda. Bu rızık meselesi tevhide kat'i bir delildir ki o rızıkları dünyanın en akıllı ve şuurlu ve iradeli mahluku olan insan bile yapmaya güç yetiremiyor. Bir buğday tanesini yapabilecek kudreti yok. Demek ki bı rızık mahlukattaki rızık ihtiyacını bilen ve onlara şefkat eden Allah cc. dan geliyor.

Yine bu gerçeği de Üstad Hazretleri'nin Ayetü'l-Kübra adlı risalesinden şu kısmı okuyarak anlamaya çalışalım. Anlamadığımız kelimelerin üzerine çift tıkladığımızda, anlamlarını gösteren bir pencere çıkıcaktır. Kelime anlamlarına oradan bakabiliriz.

Sonra sahifelerine bakar, görür ki: Bablarındaki herbir sahifesi, binler âyâtıyla arzın Rabbini tanıttırıyor. Umumunu okumak için vakit bulamadığından, yalnız birtek sahife olan zîhayatın bahar faslında icad ve idaresine bakar, müşahede eder ki:

Yüz bin envaın hadsiz efradlarının suretleri, basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahîmâne terbiye ediliyor ve gayet mu’cizâne bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip, onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor ve gayet müdebbirâne idare olunuyor ve gayet müşfikâne iaşe ve it’am ediliyor ve gayet rahîmâne ve rezzâkâne hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları, hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahara, bir vagon gibi, hazine-i gaybdan yüz bin nevi et’ime ve levazımat, kemâl-i intizamla yüklenip zîhayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek, o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, bilbedahe bir Rahmân-ı Rahîmin gayet müşfikane ve mürebbiyâne bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder.

teşabüh: benzeşme
tenasüp: uygunluk
insicam: düzgünlük
intizam: tertib, düzen
- Yeryüzündeki canlılarda o derece birbirine benzemek var ki hepsinin bir Usta elinden çıktığına canlılar adedince büyük bir delil oluyor. Mesela insanlara dikkat edelim. İstisnalardaki hikmetler haricinde, bütün insanların hepsinin yüzü var, hepsininde yüzü aynı yerde, burnu aynı yerde, kulakları, gözleri, ayakları, dili ve hakeza. Görünen cisminden başka iç organları da aynı yerde. Ve bütün insanların dünyaya geliş macerası aynı. Yine bütün insanlar da akıl var, irade var, sevmek var, ve sayısını bilemediğimiz çok sayıda hisler var. Yine bütün insanlar rızka muhtaç olduğu gibi istisnasız hepsinin rızkı da veriliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki insan tek bir zat tarafından yaratılıyor ve dünyaya getiriliyor. Bütün bunlara diğer canlı türlerini kıyas ettiğimizde Rahmaniyyete ne büyük bir delil olduğunu anlayabiliriz.
 

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Aleyküm Selam...


Öncelikle Dersin Konusunun Risale- Nur'un Hangi Bölümünde geçtiğini ve öncesindeki bilgiyi aynen alalım

ki gidişat da girizgah ile şekillenecektir inşaAllah...[DIKKAT]On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 'in binler esrârından altı sırrına dâirdir.

İHTAR: Besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota sûretinde kaydetmek istedim ve yirmi otuz kadar sırlar ile, o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zaptetmek arzu ettim.

Fakat, maatteessüf, şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım; yirmi otuzdan beş altıya indi.

"Ey insan!" dediğim vakit, nefsimi murad ediyorum.

Bu ders kendi nefsime has iken, ruhen benimle münâsebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyâr zâtlara, belki medâr-ı istifade olur niyetiyle, On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı olarak, müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyâde kalbe bakar; delilden ziyâde zevke nâzırdır.
[/DIKKAT] 
Son düzenleme:

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Allah ismi bütün sıfatları ve isimleri birlikte ifade eder.

Besmelede ise dikkat çekici olan;
" RAHMAN " ve " RAHİM " gibi Allah (c.c) 'nin iki Rahmet isminin birarada kuvvetli olarak kullanılması ve bu kuvvetle de tekrarlanmasıdır.

Burada Allah'ın
" Rahmetim Gazabımı geçti " hadisini akıllarımıza getiriyor.Yüce Kitabımız Cenab-ı Kur'an'da 114 defa Besmelenin her süre başında geçmesi ( sadece bir besmele tevbe süresinde geçmeyip neml süresinde geçmektedir ) bile bizlere büyük bir mesajdır.

Allah'ın vahiy yoluyla ilettiği sürelerde en başta geçmesi nurlu bir kapının anahtarının işaretidir...

Ustad Hazretleri " sönük aklıma " ifadesine kullanırken ;

Dikkatini cezbeden
" RAHMET " parıltısının olduğunu ve bunun üzerinden dağıtılmaması için fikren,manen tutmaya çalıştığını adeta farkına vardığı bu nuru avlayarak zaptetmek ve o nurun dairesinden ayrılmayarak ilerlemek istemiş.

Bizlere ulaşanların ise altı yedi hikmeti kendi tabiriyle kendinde kalanı ise Allah bilir..

Bu sebeble bu dersi delilden ziyade kalp ile dinlememiz gerek.Kalb ile dinlemek için tüm azaların da bu nura secde etme eylemi olmalı ...

Ve başta kendi nefsini cihada çağırırken bizlere de istifade sunuyor.

Allah ondan ebeden razı olsun...
 
Son düzenleme:

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

[DIKKAT]
بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ-1-
قَالَتْ يَا اَيُّهَا اْلَمَلاُ اِنِّى اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمنَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ -2-

Şu makamda birkaç sır zikredilecektir.


Birinci Sır: Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki:

Kâinat sîmâsında, arz sîmâsında ve insan sîmâsında, birbiri içinde, birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rubûbiyet var.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.


Belkıs, "Ey kavmimin ileri gelenleri," dedi. "Bana mühim bir mektup bırakıldı."

• Süleyman'dan geliyor ve Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlıyor." (Neml Sûresi: 29-30.)

[/DIKKAT]

Cenab-ı Hakk'ın Rububiyetine nazar edilmektedir özellikle...

Allah Azze ve Celle, Tedbir,terbiye ve tasarrufunu bütün kainatın simasında gösterdiği gibi ( kainatın yaşam sürecine dair ne varsa ) aynı zamanda dünya zemininde de sağlayabilmektedir ve insan simasında..

Üç büyük daire ve en küçük numunesi,çekirdeği olan yeryüzünün halifesi olan insan...

Üçünde de Allah'ın isim ve sıfatları tecelli etmiştir.
 

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

389242_10150784893844672_696779671_9409167_1545589262_n.jpg

[DIKKAT]
• Biri, kâinatın hey'et-i mecmûasındaki teâvün, tesânüd, teânuk, tecâvübden tezâhür eden sikke-i kübrâ-i Ulûhiyettir ki, "Bismillah" -1- ona bakıyor.


• İkincisi: Küre-i arz sîmâsında nebâtât ve hayvanâtın tedbîr ve terbiye ve idaresindeki teşâbüh, tenâsüb, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezâhür eden sikke-i kübrâ-i Rahmâniyettir ki, "Bismillahirrahman" -2- ona bakıyor.


• Sonra, insanın mahiyet-i câmiasının sîmâsındaki letâif-i re'fet ve dekâik-ı şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezâhür eden sikke-i ulyâ-i Rahîmiyettir ki, "Bismillahirrahmanirrahim" 'deki "erRahman" -3- ona bakıyor.


Demek, "Bismillahirrahmanirrahim" sahife-i âlemde bir satır-ı nurânî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvânıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.

Yani, "Bismillahirrahmanirrahim" yukarıdan nüzûl ile, semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar; insanî arşa çıkmaya bir yol olur.1. Allah'ın adıyla.

2. Dünyada mümin, kâfir ayırt etmeden rızık verici Rahmân olan Allah'ın adıyla.

3. Yarattıklarına karşı pek merhametli ve şefkatli olan Rahîm.
[/DIKKAT]

Birincisi; Allah'ın Azametiyle isim ve sıfatlarının tecelli ettiği kainat...Besmelenin " ALLAH " İsmini kapsar.Allah ismi ; bütün isim ve sıfatları birarada tutuyor.

Kainat da konum itibariyle, aralarında Allah'ın Rububiyetinde bir insanın bütün uzuvlarının yardımlaşarak hayatını sürdürme fonksiyonlarını kontrol ettiği bir merkez gibidir.Hatta gibi değildir öyledir :)

Çünkü; kalbin bir an bile uyumadığı gibi güneş de her sabah yine kendisine vahiy edilen emir ile görevini yapmaktadır.Aksama asla yoktur.Bütün bir kainat aynen de böyle aralarında sıkı sıkıya sarılarak bir dayanışma ve paylaşma sergilemektedir.

Güneş sadece kainatta bir numunedir.Biz bu numuneleri çoğaltabiliriz.

Nerden bir avuç numune alırsak alalım durum değişmeyecektir.Zira duruma ve mahlukata Hakim Olan Allah Herşeyin Malikidir, Mülk O'nundur.
 

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

530839_10150676368811827_617091826_9091250_2143641539_n.jpg• İkincisi: Küre-i arz sîmâsında nebâtât ve hayvanâtın tedbîr ve terbiye ve idaresindeki teşâbüh, tenâsüb, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezâhür eden sikke-i kübrâ-i Rahmâniyettir ki, "Bismillahirrahman" -2- ona bakıyor.

İkincisi ise dünya simasına bakarken besmelede " Rahman " İsminin tecellisini yansıtmakta..

Yeryüzündeki tüm canlıların; terbiyesi,ihtiyacı ve düzeni mükemmel bir şekilde nakış nakış her saniye işlenmekte...

Dünya canlıların yaşam yeri olduğundan,bu büyük haneyi düzenleyen yaşatan ve tüm ihtiyaçlarını zorlanmadan
"Ol !.."emriyle (SubhanAllah... Elhamdülillah.. ) tertiple dündürmektedir.

Bu bakımdan
Rahman İsminin Merkezi de Dünyadır..


564542_10150693752149672_696779671_9128470_1717073682_n.jpg
 

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm• Sonra, insanın mahiyet-i câmiasının sîmâsındaki letâif-i re'fet ve dekâik-ı şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezâhür eden sikke-i ulyâ-i Rahîmiyettir ki, "Bismillahirrahmanirrahim" 'deki "erRahman"
-3-
ona bakıyor.

582713_10150767358154672_696779671_9361455_935950094_n.jpg


Allah (c.c) 'nin " RAHİM " isminin tecelli merkezi insandır.

Allah'ın isim ve sıfatlarının iki şekilde tecelliyatı vardır.

Birincisi genel olarak Aziz ve Azimle olan tecellisi
Vahidiyeti...

İkincisi ise; kainatın bir cüzünde ve cüzü olan insandaki tecelliyattır
Ehadiyeti..

Şimdi; kainatın bütününe bakıp,okumak her haliyle mümkün olmadığından bütün bir kainatın filtresinden geçip okunabilecek boyutlara indirilerek insanın kendisini okuması azimle daha kolay olur.

Tabi kolay dediysek bu okuma ubudiyetimizin gayretiyle ve Allah'ın izniyle okunması kadar kolaydır.

İnsanın Allah'ı hakkıyla tanıyabilmesi koskoca kainatı bir anda mülahaza etmesiyle ve sindirmesiyle zor olacağından Allah (c.c) isim ve sıfatlarıyla Kendisini tanıttırıyor.

Yarattıklarıyla...Mahlukatla...

Üçüncü olarak da
" RAHİM " isminin merkezi olan insana nazar edilmektedir.

Demek, "Bismillahirrahmanirrahim" sahife-i âlemde bir satır-ı nurânî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvânıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.

Yani, "Bismillahirrahmanirrahim" yukarıdan nüzûl ile, semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar; insanî arşa çıkmaya bir yol olur.


Tevhidin üç büyük mührü olan ;


ÜÇ SİKKE-İ EHADİYET
BİSMİLLAH
RAHMAN
RAHİM


KAİNAT
DÜNYA
İNSAN
Misaller üzerinde fazlaca durmadan geçtim hakkınızı helal ediniz.Yukarıdaki mesajlarda HuSeYnİ Hocamız bu konuda çok güzel örneklerle açıklamaları eklemiş.

Allah Katılanlardan ve istifade edebilenlerden ve emeği geçenlerden Ebeden Razı Olsun... 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Sonra, insanın mahiyet-i câmiasının simasındaki letâif-i re’fet ve dekaik-ı şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-yı Rahîmiyettir ki, Bismillâhirrahmânirrahîm’deki er-Rahîm ona bakıyor.

Ashab kardeşinde paylaştığı gibi Allah (tüm isim ve sıfatlarıyla kainata), Rahman ismi daha bariz bir şekilde dünyaya ve Rahim ismi insan mahiyetinde açık ve net bir şekilde tecellligah olmuş. Allah lafz-ı celalini ve Rahman ismini daha önceden anladığımız kadarıyla izaha çalıştık. Bu seferde Rahim isminden ve Besmelenin içine giren bu mübarek ismin insandaki birlik sikkelerinden bahsedelim.

Rahim ismi ile insan arasında o kadar bariz bir ilişki var ki, anlamamak için şuursuz ve kör olmak gerek. Rahim isminin bilhassa şefkat manasını içerdiğini düşündüğümüzde, insan mahiyetinde bunu inkar etmek mümkün olamaz. Mesela bütün insanlardaki hayat nimetini, her asırda bu insanlardan milyarlarca gelip geçtiğini ve ilk insandan şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün insanalarda bu nimetin var olduğunu düşündüğümüzde ortaya çıkan nimetin büyüklüğünü bir derece anlamamıza faydalı olacaktır. Elbetteki bu nimetin, bu lütfun gelişi şefkat ile direkt alakalıdır. Bunun gibi insana verilen diğer nimetlerden en başta akıl ve iradeyi misaldeki gibi bütün insanlarda olduğunu düşünürsek, şefkatin ne derece insanda katmerleşmiş olduğunu anlayabiliriz. Bu nimetlere göz, kulak, burun, dil, gibi maddi azalarımız yanında, had ve sınır konulmayan manevi hislerimizi de eklediğimizde, Rahimiyetin en bariz tecellisinin insanda göründüğü güneş gibi aşikar olacaktır.

Rahimiyetin insandaki sonsuz tecellileri şüphesizki tevhidin en büyük mühürlerindendir. İnsan, her haliyle Allah'ın cc. isim ve sıfatlarını anlamada bir mikyastır, ölçüdür, kıyas-ı temsilidir. Cüz'i aklı ve ilmiyle Allah'ın cc. sonsuz ilmine delil olduğu gibi, cüz'i iradesi ile de Onun cc. külli iradesine delildir. Açlığı ile Rezzakiyetine delil olduğu gibi, hastalığı ve çaresizliğiyle de Şafi oluşuna, Rahim oluşuna, hastalar ve çaresizler adedince delildir. Fani hayatıyla bekasına ve Hayy oluşuna, sınırlı güç ve kuvvetiyle sonsuz Kudretine, işitmesiyle ve görmesiyle Sem' ve Basar oluşuna, konuşmasıyla Kelâm sıfatına insanlar adedince deliller mevcuttur.

İnsanın bu mahiyette, kainata ve Allahın isim ve sıfatarına küçük bir mikyas olarak yaratılmasındaki hikmetlerden biri, önceki yorumlarda da geçtiği gibi, kainatı görecek kadar gözümüz olmadığından olsa gerek. Yoksa ki kainatı bütün göremeyen insanlar, mevcudatı esbaba taksim edebilirdi. Şirke hiç bir şekilde eman vermeyen Rabbimiz, biz kullarını tüm kainatı gezip dolaşıp, Kendini tanıttırmak yerine, kendimize bakarak Onu cc. tanıyabilmemiz için, bu mahiyette yaratmış da diyebiliriz. Bu da Onun ne kadar Rahim olduğunu ve bizlere ne kadar sonsuz şefkat gösterdiğinin en büyük delillerindendir.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani, Bismillâhirrahmânirrahîm, yukarıdan nüzûl ile, semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar, insanî arşa çıkmaya bir yol olur.

ALLAH lafz-ı celalinin kainattaki tecellilerinden, RAHMAN isminin dünyadaki tecellilerinden ve RAHİM isminin kainatın en küçük ve kapsamlı bir modeli olan insandaki tecellilerinden, alem sahifesinde nurani satırlar teşkil eden, ehadiyetin üç sikkesini gördük. Bu zaviyeden baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim deki lafz-ı celal olan ALLAH, RAHMAN VE RAHİM isimleri nasıl bir arada yanyana yazılmış ise, KAİNAT, DÜNYA VE İNSAN da bu isimlerin tecellisinden kaynaklanan çok yakın ilişki ve bağ içerisindeler. Yani BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM bu üçünün arasındaki irtibatı sağlamlarştırmış, herbirini diğerine delil kılmış.

Allah'ın isim ve sıfatları, tüm kainattan başlayarak dünyada ve nihayetinde insanda tecelli ediyor. Bu sıralamaya aynı şekilde muvaffak olmak isteyen insan, yani o tecellileri yukarıdan aşağıya doğru görmek ve anlamak isteyen insan, kainatın üzerinde bir yere çıkması ve onu görebilecek bir göze sahip olması gerekiyor. İşte bu yüzden insan bu sıralamada, kendinden başlayarak kainatı anlamalıdır. Çünkü kendisi de onun bir fihristesidir. Onda ne varsa aynısı kendi mahiyetinde de vardır.

İnsanî arş ifadesi, insanın terakki edebileceği en yüksek makam anlamında. İnsan kendinden başlayarak Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini tefekkür ve mütalaa etmeye başladığında, dünya ve kainatta da aynı tecellileri müşahede edecek ve aklen, kalben ve ruhen terakki edecek yolu bulmuş olacaktır.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Ferşi Arşa bağlar, insanî arşa çıkmaya bir yol olur.

ifadesini şu şekilde de anlayabiliriz;

Mesela bir incir çekirdeği bütün ağacın haiz olduğu özellikleri havidir. Ağaçta her ne varsa, aynısı küçücük ölçülerde çekirdeğinde de vardır. Bu çekirdek filizlenip, fidan oluyor. Sonra dallanıp budaklanıp çiçek, yaprak ve en nihayetinde meyve veriyor. Çekirdeğin buraya kadar geçirmiş olduğu serüvene bir nevi onun terakkisi, çekirdeğin arşı diyebiliriz. Ve bununla da kalmayıp o ağacın meyvesinde yine bir geriye dönüş var. Meyvenin içinde ta en başta olduğu gibi yine bir çekirdek, yani fihriste mevcut. Bu da "yukarıdan nüzûl ile" ifadesine eşdeğer tutulabilir. Ağacı kainat, çekirdeğini insan gibi düşündüğümüzde çekirdek ağacı, ağaçta çekirdeği netice veriyor kıyas olarak. Yani ağacın müntehasından (meyvesinden) ağacın başlangıcına kadar olan ve mebdesinden (çekirdeği) de müntehasına kadar olan bir tecelli.

İşte insanda Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etme derecesinde, takva ile, sünnet-i seniyye yoluyla, kendinden başlayan tefekkür yolculuğu ile, ağacın çekirdeği misali terakki edebilir ve kainatı okuyacak makama erişebilir. Nihayetinde de kainatın meyvesininde, çekirdeğinin de insan olduğunu iz'an eder, anlar. Çünkü görür ki, kainatta her ne var ise, Allah cc. insanın o küçücük cisminde derc etmiştir. "Nefsini bilen Rabbini bilir" sırrınca, kendinden Rabbine giden yolu bulur ve terakki ettikçe de kainatın insan için yaratıldığını anlar. Allahu alem.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm


Allahım!

“Bismillâhirrahmânirrahîm”in hakkı için,
âlemlere rahmet olarak gönderdiğin zâta ve bütün âl ve ashabına,
Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salât ve selâm et.

Bize de, Senden gayrı, Senin mahlûkatından hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmet ile merhamet et.

Amin.

 

teblið

Vefasýz
Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 31 - Allah - Rahman - Rahîm

Dersiniz oldukça güzel ve içerik olarak çok zengin ilerlemekte Allah (c.c) razı olsun sizlerden ;

Rahman ve Rahim ismi şeriflerinin esbab-ı mucibesi çok olan iki mubarek isimdir..


Kur'an'ın ilk ayeti olan Besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatları arasındaki fark, Allah teala, Dünyanın Rahmanı ve Ahiretin Rahimidir cümlesinde veciz bir şekilde dile getirilmektedir.

Rahman vasfı gereği Cenab-ı Hakk, dünyada bütün canlılara, mümin-kafir ayırımı yapmaksızın bütün insanlara, şefkat ve merhametle davranmayı kendi nefsine farz kılmıştır.
 
Üst