Sözler 1. Ders - Bismillah Her Hayrın Başıdır.

müzahref

Member
Cevap: Risale Açıklamalı 1 - Bismillah Her Hayrın Başıdır.

Önce zikir sonra fikir olması da değişik değil mi?
Esasen düşünmediğimiz şeyi söyleyemeyiz fakat zikrettiğimiz zaman da aklımıza gelir. Zikir bir alışkanlık oluyor demekki düşünmek içinde olmayabiliyor öyle mi? Belki ondan ayrılar.
 

Huseyni

Müdavim
Cevap: Risale Açıklamalı 1 - Bismillah Her Hayrın Başıdır.

Fikir kısmına değinebilir miyiz?

Bismillah deyince fikretmiş olmuyor muyuz?

Pazarcıdan meyve-sebze alıyoruz, parasını verdiğimiz halde teşekkür ediyoruz. Bu şekildeki basit alışverişlerimizi bile eşle dostla paylaşıyoruz çok zaman. "Filan yerden aldım, şu fiyata aldım" gibi küçük maceralarımızı tazelendiriyoruz. Halbuki o nimetler, bizim önümüze gelene kadar olup biten her şey, vesiledir, sebebtir. Yoksa bize nimetleri onlar veriyor değil. Hal böyle iken, en az insanlara anlatıp konuştuğumuz kadar Allahı da akla getirmek gerekir. "Bu nimeti Cenab-ı hak bana şu yolla verdi, filan kişinin eliyle verdi, yoksa ben bunu ne yapmaya, ne de Allah müsaade etmezse almaya muktedir değilim ve ne de bana getirenler O nimetlerin hakiki sahibi ve beni nimetlendiren kişiler değiller" şeklinde tefekkür yolculuğuna girmek, hem vazifemiz, hem de Mün'im-i Hakikinin bizdeki hakkıdır. Sadece zikir eksik kalır.

Önce zikir sonra fikir olması da değişik değil mi?
Esasen düşünmediğimiz şeyi söyleyemeyiz fakat zikrettiğimiz zaman da aklımıza gelir. Zikir bir alışkanlık oluyor demekki düşünmek içinde olmayabiliyor öyle mi? Belki ondan ayrılar.

Zikir anmak, hatırlamak, düşünmek manasındadır. Bu hem lisanen, hem kalben, hem de aklen mümkündür. Baştaki Bismillah ı lisanen söylüyoruz, ortada aklen zikrediyoruz..
 

müzahref

Member
Cevap: Risale Açıklamalı 1 - Bismillah Her Hayrın Başıdır.

Evet sadece tezgahtara teşekkür etmek demek..halbuki yetiştiren toplayan getirenler de teşekkürü hak ediyor.
Allah diğer Esmaları da tefekkür etmemizi istiyor.
Talha hocam da aynı şeyi söyledi ama, misalle daha iyi anlıyorum.
Teşekkür ediyorum.
 

TaLHa

Nur-u Aynım
Yönetici
Cevap: Risale Açıklamalı 1 - Bismillah Her Hayrın Başıdır.

Önce zikir sonra fikir olması da değişik değil mi?
Esasen düşünmediğimiz şeyi söyleyemeyiz fakat zikrettiğimiz zaman da aklımıza gelir. Zikir bir alışkanlık oluyor demekki düşünmek içinde olmayabiliyor öyle mi? Belki ondan ayrılar.

Evet zikirden tefekküre gidildiği gibi tefekkürden zikire de gitmek mümkündür. Sizlerinde ifade ettiği gibi çeşit çeşit yemeklerle donatılmış soframızda yemekleri kemali lezzet içinde yeriz ve bu lezzetleri düşünürüz daha sonra bu düşünce dilimize zikir olarak geçer ya elhamdulillah deriz ya da "ya in'am ya in'am" deriz..
 

Huseyni

Müdavim
[NOT]Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervâsı kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır.

Başta demiştik: Bütün mevcudat lisan-ı hâl ile “Bismillâh” der. Öyle mi?

Evet. Nasıl ki, görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakînen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder.[/NOT]

Arkadaş! Herbir insanın bir nokta-i istinadı bulunduğuna nazaran,
istinad noktalarının tefâvütüne göre insanların yapabileceği işler de tefâvüt eder.

Meselâ, büyük bir sultana istinadı olan bir nefer, bir şâhın yapamadığı bir işi yapar.
Çünkü, nokta-i istinadı şahtan büyüktür.

Evet, kudret-i ezeliye tarafından memur edilen baûda, yani sivrisineğin Nemrud’a olan galebesi;
ve bir çekirdeğin Fâlıku’l-Habbi ve’n-Nevâ tarafından verilen izin ve kuvvete binâen
koca bir ağacın cihazatını, malzemesini tazammun etmesi, yani içine alması
bu hakikati tenvir eden birer hakikattir.


Mesnevi-i Nuriye/Katrenin Zeyli/s.109

 

teblið

Vefasýz
Bismillah sadece hayırların başı olup asla haram ve günahların başında kullanılmaz. Bir harama başlarken besmele çekilirse kişi küfre girer. Mesela içki içerken, kumar oynarken ya da bunlar gibi bir haram işlenirken kişi bismillah derse o anda imandan çıkmış ve küfre girmiş olur.

Maalesf ki şu ahir zamanda bu çirkin amellere bulaşanlarda kullanır oldu ..sırf müslümanlara zulm etmek için:(
 
Üst