Nur Hizmetkarı Hanımlar

memluk

Hatim Sorumlusu
Risale-i Nur’un neşrinde
virgul.gif
mübarek hanımlar da ehemmiyetli fedakârlıklara mazhar olmuşlardır.
Hattâ Hazret-i Üstad’a
besmele1.gif
gelip
virgul.gif
“Üstadım! Ben efendimin göreceği dünyevî işleri de yapmaya çalışacağım; o senindir
virgul.gif
Risale-i Nur’undur.” diyen ve erkeklerinin Risale-i Nur hizmetinde çalışmalarına daha fazla imkânlar veren kahraman hanımlar görülmüştür. Risale-i Nur’u yazan efendilerine geceleri lâmba tutarak
virgul.gif
onların din
virgul.gif
iman hizmetlerine canla başla iştirak etmişlerdir.


Risale-i Nur’u hanımlar
virgul.gif
kızlar elleriyle yazmışlar
virgul.gif
göz nurları dökmüşler
virgul.gif
mübarek kâtibeler olarak imana hizmet etmişlerdir.
Hattâ öyle Nur Talebesi hanımlar vardır ki
virgul.gif
kendilerini son nefeste iman nuruyla hüsn-ü hâtimeye nail edecek Nur Risalelerini hararetle okumuşlar ve diğer din kardeşleri olan hanımlara da okuyup tanıtmışlar; Nurları hanımlar içinde neşrederek
virgul.gif
çok hanımların Kur’an ve iman nurlarıyla nurlanmalarına vesile olup kahramanca hizmette bulunmuşlardır.
Risale-i Nur’u okuyup okutmakla iman mertebelerinde terakki edip âdeta birer mürşid mertebesine yükselmişlerdir.


Hanımlar sırf
allah.gif
rızasını tahsil için
virgul.gif
safvet ve ihlasla
virgul.gif
Risale-i Nur’daki parlak ve çok feyizli Kur’an nurlarına bağlanmış ve kalblerinde sönmez bir muhabbet ve sevgi besleyerek dünya ve âhirette bahtiyar olacak bir vaziyete kavuşmuşlardır. Risale-i Nur’un kıymet ve büyüklüğü
virgul.gif
temiz kalblerine o kadar yerleşmiş ki; onu beraberce okuyup dinledikçe içleri nurlarla
virgul.gif
feyizlerle dolup taşmış
virgul.gif
nuranî gözyaşları dökerek cuş u huruşa gelmişlerdir.


Ne bahtiyardır o hanımlar ki; Risale-i Nur’un bu mukaddes imanî hizmetinde çalıştıkları için onlar daima hayırla yâdedilecek
virgul.gif
âhiretlerine nurlar gönderilecek
virgul.gif
kabirleri cennet-misal pürnur olacak ve âhirette de en yüksek mertebelere ulaşacaklardır inşâallah.
En başta Bedîüzzaman Hazretlerinin dualarına dâhil olmakla beraber
virgul.gif
Nur Talebeleri mabeynindeki şirket-i maneviye sırrıyla defter-i hasenatlarına hayırlar kaydedilmektedir. Risale-i Nur’a samimî alâkaları
virgul.gif
o fedakâr hanımları
virgul.gif
milyonlarca Nur talebelerinin dualarına nail etmektedir. Risale-i Nurları okuyup okutmakla büyük manevî kazançlara
virgul.gif
yüksek derecelere erişmektedirler.


İnşâallah
virgul.gif
ekserî hanımların böyle olmasını
virgul.gif
rahmet-i İlahiyeden kuvvetle itikad ve ümid ve niyaz ediyoruz.


TARİHÇE-İ HAYAT'TAN..inşallah bizlerde nurların halis hizmetkarları oluruz...
 
Üst