Les pronoms demonstratifs (işaret zamirleri)

Kýrýk Testi

Well-known member
Varlıkların adlarını,yerlerini işaret ederek tutan zamirlerdir.

SINGULIER(TEKIL)
MASCULIN.........FéMININ .........NEUTRE .......TÜRKÇESİ
celui ................celle ............ ce ............bu, şu
celui-ci ...........celle-ci ......... ceci ........bu, bunu
celui-là ...........celle-là ........ cela .........şu, şunlar
PLURIEL(COĞUL)
ceux ............. celles ...........(ce) .........bunlar
ceux-ci...........celles-ci ........(ce) .........bunlar, bunları
ceux-là...........celles-là ........(ce) .........şunlar, şunları

Örnek:
Celui de Nilgün est sous le cahier. (Nilgün'ünki defterin altındadır).
Cette porte est en bois. (Bu kapı ağactandır).
 
Üst