Katre:Lisanlar 7/27

Ve keza manzume-i şemsiye ile bal arısının gözleri arasındaki irtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri, ikisinin bir Nakkaş'ın nakşı olduğuna olan delaletlerini -Allahu lâ ilâhe illâ hu- ile i'lam ediyorlar.
 
Evet, güneşimizi göğün güzel yüzüne yerleştiren kudret ancak bal arısının gözünü icat edebilir.
Mevhum-u muhalifi bal arısının gözünü halk edemeyen kainatın güzel yüzüne o güneşi yerlestiremez.
Demek ki hem arıyı gören ince mana ile arının gördüğünü de gören bir zat bize Rab olabilir.Yoksa yok.
Birbirine uzak gibi görünen şeylerde bile ne kadar bir yakınlık var müşahede ediyorsunuz.
O varsa her şey var O(c.c) yoksa her şey zulumatlıdır.
 
Üst