Katre:Lisanlar 6/27

Ve keza her bir zîhayat, çok isim ve sıfatların tecellisine mazhardır. Meselâ, bir zîhayat vücuda geldiğinde Bari' isminin cilvesine, teşekkülünde Musavvir sıfatının cilvesine, gıdalandığı zaman Rezzak isminin cilvesine; hastalıktan şifa bulduğunda, Şâfî isminin tecellisine ve hâkeza tesirde mütesanid, âsârda mütehalif, çok sıfat ve isimlere mazhardır. Bu sıfatların ve isimlerin hedefleri bir olduğundan, elbette müsemmaları da bir olur. İşte her bir zîhayat, şu mazhariyetle Hâlık'ın bir olduğuna dair olan şehadetini -Allahu lâ ilâhe illâ hu ile ilan ediyor.
 
Hiç bir zerrede tesadüfe yer olmadığını bu lisan ile açıkça görüyoruz.
Bari ismi ile musavvir sıfatı başta gelip (yaratılışta) sair isimlerin ve sıfatların değişen hal ve tavırlarda (kaderi ilahi ile) ayrı bir tecelliye medar olması,farklı tecelli lem'a'ları olsa bile (meşiet-i ilahi) bir zatı(c.c) işaret etmesi halıkımızın bir olduğuna işaret eder.
 
Üst