İstanbul hanımlarının mektubudur

GuLSerbeti

Well-known member
İstanbul hanımlarının mektubudur


Çok muazzez, çok mübarek ve çok şefkatli Üstadımız Efendimiz!

Eskiden ne acı günler, ne kara günler geçirdik. Çocuklarımızın Kur'ân dersine gitmeleri bile yasak edilmişti. Mekteplerde de din dersleri kaldırılmıştı. Risale-i Nur yazanları mahkemelere veriyorlardı. Siz çok mübarek Üstadımıza din düşmanları çok eziyetler yaptılar. Çok cefalar çektirdiler. Risale-i Nur yazdı, dine yeniden büyük bir kuvvet verdi, Müslümanlığı ilerletti diye sizi ölüme mahkûm etmeye çalıştılar. Biz o acıklı günlerde ağladık, sızladık, "Yâ Rabbi! Üstadımızı muhafaza eyle. Dinimize, Üstadımıza, Risale-i Nur'a düşmanlık edenleri kahreyle!" diye Allah'a yalvarıyorduk. Âdeta kanlı gözyaşları döküyorduk. Sonunda Cenab-ı Hak siz Üstadımızı muhafaza etti; dinsizler yıkıldılar. Müslümanlığı yok etmeye kastedenler müzmahil oldular. Siz Üstadımız ise, dinî hizmetinizde muzaffer oldunuz. Milletimizi dinsizlerin zararından kurtardınız, zaferler kazandınız. Müslümanların mesut günler geçirmesine sebep oldunuz. Bu sayede dinî istiklâliyetimize, dinî hürriyetimize kavuştuk. Risale-i Nur matbaalarda çok çok basılmaya başladı, biz kadınlar çok mesrur olduk. Nurlarımızı basılmış görünce yeniden dünyaya gelmişçesine sevinçler içerisinde kaldık. Bize binlerce beşibirlikler, altınlar, elmaslar verselerdi, ipekten, atlastan elbiseler dağıtsalardı; bizi bu derece memnun edemezlerdi. Risale-i Nur'u bastırmak, dine, imana en birinci, en büyük hizmettir.

Üstadımız Efendimiz,

Din, iman aşkıyla, Müslümanlık duygusuyla mesut olabilecek biz anneler, yavrularımıza Kur'ân-ı Kerimi öğretiyoruz, Risale-i Nur'a çalıştırıyoruz; Risale-i Nur'un iman, İslâmiyet dersleriyle terbiye etmeye çalışıyoruz. Evlerimiz birer medrese-i Nûriye oluyor elhamdülillâh. Eğer çocuklarımıza Risale-i Nur okutmazsak, yoldan çıkarıcı bu zamanın tehlikelerine düşecekler, fena göreneklere kapılacaklar, kötülükleri taklit edecekler. Bizim başımıza belâ ve dert kesilecekler. Âhirette de "İmanımızı neden kurtarmadınız?" diye anne ve babalarından dâvâcı olacaklardır. Bunun için, sevgili yavrularımızın kalblerine Risale-i Nur sevgisi aşılıyoruz. Kadınların çocuklarına karşı şefkatleri fazladır. Eğer çocuklarının ebedî âhiret hayatlarını kurtaracak iman dersleri verilmezse, bu ihmâl edilir de yalnız muvakkat fâni dünya hayatına çalıştırılırsa, o vakit çocuklara olan şefkat, hakikî yerine sarfedilmiş olmaz. Çocuğun hem dünyada, hem âhirette felâketine sebep olan bir şefkat olmuş olur.

Çocuklarımıza, okşayarak, sevgiyle diyoruz ki:

"Evlâdım! Risale-i Nur seni hem dünyada, hem âhirette mesut, bahtiyar edecek en büyük ve en hakikî bir din kitabıdır, iman dersleridir. Okumaktan mahrum kalırsan, iman derslerini şimdi alamazsan; hem dünyada, hem âhirette bedbaht olursun, perişan kalırsın" diyerek ve Risale-i Nur hakkında yazılmış olan mektupları, destanları, kasideleri, şiirleri okuyarak, okutarak Risale-i Nur'un sevgisini kalblerine, büyüklüğünü ruhlarına yerleştirmekte devam edeceğiz. Dualarınız sayesinde Risale-i Nur'un dersleriyle inşaallah evlâdlarımız İslâmiyete, hem bize, hem milletimize hayırlı, dindar gençler olarak yetişirler.

Mübarek Üstadımız,

Sevgili Rabbimizin kalblerimizde rahmetiyle dercettiği muhabbet hissini; neden bizi ebedî saadete götürecek olan iman dersleri, Risale-i Nur ve siz Üstadımız yolunda sarfetmeyelim? Başka yolda sarfetsek; bize dünya ve âhirette eyvahlar dedirtecek, hüsrana götürecek. Belki de ebediyen ağlatacak. Eğer çocuklarımıza da bu ehemmiyetli hakikati aşılamakla hakikî şefkatimizi su-i istimâl etmeden gösterebilsek, analık vazifemizi bihakkın ifa etmiş olacağız.

Risale-i Nur hakkında, içinde çok güzel konferans ve nurlu mektuplar ve pek güzel kasideler bulunan kitabı Bursa'dan getirttik. Okudukça, dinledikçe çok mesrur oluyoruz, ruhlarımız şâd oluyor. Onları yazan Nur talebesi kardeşlerimizden Cenab-ı Hak râzı olsun, âmin...

Duanıza muhtaç İstanbul Hanımları


Hanımlar Rehberi _________________________________________________
Butun kardeslerime, bu mektupta okunan ve hissedilen ruh guzelligi ve sadakati, zamanimiza tasiyabilme...
ve nice hayir ve nurlara vesile olabilmek dualariyla...

Hayirli geceler olsun...
 

Eyvàh!

Well-known member
İstanbul Nur Talebesi Hanımların Bir Mektubu

Hasan Feyzi, Halil-İbrahim misillû Nur'un

kahramanlarıgibi İstanbul'da kadınlar taife-

sinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren

hanımların mektubudur.)

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Çok Muhterem, Çok Mübarek, Büyük Üstadımız Efendimiz Hazretleri!Biz zaîf biçareleri talebeliğe kabul ettiğiniz için pek çok sevindik. Dünyalar bizim oldu. Gözlerimiz sevinç yaşlariyle doldu. Ağladık.. Ve ağlayarak, Rabbimiz Teâlâ Hazretlerine hadsiz şükürler ettik. Cenab-ıHak bu fakirleri, yüzotuz tane eşsiz eserleri heryerde aşkla okuyan siz gibi dünyada birtek Bediüzzaman olan haşmetli bir Üstadın dualarına dâhil eyledi. Bu zamanın en büyük zâtıolan Risale-i Nur sahibinin talebesi olmak gibi çok büyük bir şefe,e çok büyük bir nîmete vâsıl etti.Sh: (Ha-135)

Ah üstadımız, ne yapalım! Hediye kabul etmiyorsunuz ki, hediye gönderelim. Siz bizim ebedî hayatımızıkurtardınız. Biz size,en küçük bir iyilik dahi yapamıyoruz. Gerçi dünyalar dolusu iyilik edilse, yine sizin bizi îman-ıkâmile eriştiren Risale-i Nur gibi büyük bir lütfunuza mukabil gelemez. Cenab-ıHak siz Üstadımızdan ebediyen razıolsun. âfiyetler, şifaler versin. Ve bizleri Üstadımız Bediüzzamandan ayırmasın. Âmin...

Ey Rabbimiz! Sevgili Peygamberimiz Habibin hürmetine, bu duamızıkabul eyle. Âmin..

Büyük Üstadımız Efendimiz! Kendimizde size talebe olmaya likayat görmüyoruz. Sizin bizlere olan çok şefkatiniz, pek ziyade hamiyetiniz; bizleri dünyada ahirette saadetlere kavuşturan Risale-i Nur talebeliğine dâhil etmektedir. Risale-i Nuru okuyoruz. Âhiret hemşireleriniz Risale-i Nur'a çok müştaktırlar. Beraberce okuyoruz. Nur Risalelerinden çok, hem pekçok istifadeler ediyoruz. Bizler şimdiye kadar Risale-i Nurda kadınlara verilen çok kudsî dersleri; hiçbir kitapta görmedik, hiçbir hocadan işitmedik. O pek kıymetli, pek güzel, pek tatlıîman hakikatleri bizim ruhumuzun gıdasıdır.

Sh: (Ha-136)

Risale-i Nurdaki mukaddes Kur'an hakikatleri; bizim kalblerimize işliyor, kalbimizde nurdan muhabbet alevleri yandırıyor, îmanımıza kuvvet veriyor, mâneviyatta derecatımızıyükseltiyor. risale-i Nur; bizi fitnelerden uzaklaştırıyor, tarik-i müstakîme, Kur'an yoluna intisap ettiriyor. Bizi; şeytanların cinnilerin ve bizi din perdesi altında aldatıcı, kandırıcıkimselerin şerlerinden eminkılıyor. Hak Tealâ Hazretlerisiz Üstadımızdan ebediyen razıolsun, uzun ömürler versin... Siz Üstadımıza olan şükranlarımız sonsuzdur.

Sevgili Peygamberimiz Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, siz Üstadımıza ve Nur Talebeleri kardeşlerimize îman ve Kur'an hizmetinde ebediyen muin ve yardımcıolsun. Cenab-ıHak, sizleri bu Kur'an hizmetinde muvaffak eylesin. Âmin, Âmin, Âmin.

Üstadımız Efendimiz Hazretleri!

Nasıl dert yanalım! İfsat komiteleri, din düşmanlarıdesiselerle biz kadınlarıifsad ettiler; çoklarımızıİslâmiyetten uzaklaştırdılar. Bizi yüksek İslâm terbiyesinden, yüce İslâm edebinden mahrum ettiler. Hâlâ da di

Sh: (Ha-137)

nimize zararlışeyleri bize aşılamağa çalışıyorlar. Hadsiz hamd ve senâlar olsun Rabbimize ki, Risale-i Nur bizi bunlara kapılmaktan dahi kurtardı. Risale-i Nura nail olunca, kalblerimize nurlar yağdı. Ruhumuzda nurlu âlemlere pencereler açıldı. Nur Risalelerini okudukça îmanımıza, mukaddes dinimize bağlılığımız ziyadeleşti. Peygamberimiz Habib-i Zişan Efendimize muhabbetimiz fazlalaştı. Allaha olan itâatimiz, sevgimiz, aşkımız sonsuz bir hâle geldi. Nurlarıokudukça dinimize, imanımıza zarar veren şeyleri ayırt etmeğe başladık.

Dinî bir ders veriyorum diye biz safdıl kadınlarıaldatıp yanlış yollara bizi teşvik eden kimselere gitmez olduk. Çünkü Risale-i Nur bizimgözümüzü açtı. Risale-i Nuru okumadan evvel bunlarıbilemiyorduk. Başka şeylere, başka heveslere uyarak günahlar işliyormuşuz. Pâk İslâm kadınlığının şerefine yakışmıyan Avrupalıgâvurların vaziyetlerini taklide kapılıyormuşuz. Risale-i Nur bizi cehaletten,o çirkin şeylerden kurtardı. Günahlardan uzaklaştırdı; sevaplara nâil kıldı. Risale-i Nur bizim her derdimize derman; acılarımıza nurlu birer merhem oldu. Şimdi îman ediyoruz ki; Risale-i Nur her şeye deSh: (Ha-138)

vâdır. Bu pek nûrânî, pek feyizli eserler bize kâfidir. Başka şeylere gitmeye, aramaya ihtiyaç bırakmıyor.

Biz kadınlar, Elhamdülillâh dinimize bağlıyız. Fakat biz; bize hakikî bir surette dinimizi öğretecek, bizi ibâdete, güzel amellere, güzel ahlâka sevkedecek eserlerdenmahrum edildik. Dinsizler kadınlarışaşırttılar. Bunun için bize Kur'an yolunu öğreten İslâmiyetin nurlu, selâmetli caddesinde îman ilmini tahsil ettirerek yürüten Nur Risaleleri gibi bir mürşit-i kâmil lâzımdı. Buna çok muhtaç idik. Bizi ebedî saadetlere nail kılacak, bizi Kur'an nurlariyle nurlandıracak, Kur'an-ıKerîmin sonsuz feyizleriyle feyizlendirecek Nur Risaleleri gibi bir üstada, bir esere ihtiyacımız fazla idi. Demek bu Nurlarıbu eserleri, bu Üstadıgörmüyormuşuz. Demek gaflette imişiz. Gördük, ayıldık, uyandık; Risale-i Nur'a sarıldık. Başkalarının aldatmalarından kurtulduk. Nur Risalelerindeki Kur'an. îman nurlarına eriştik. Elhamdülillâh, Allahın bu büyük lütuf ve keremine hadsiz şükürler ederiz.

Üstadımız; biz Nur Risalelerine ruh u canımızla sarılıyoruz. "Hanımlar Rehberi" "Gençlik Rehberi" , "Küçük Sözler", "HastalarSh: (Ha-139)

Risalesi", "İhtiyarlar Risalesi" bizim en büyük rehberimizder. Bizim acılarımızıgideren nûranî derslerimizdir. "Hanımlar Rehberi" defalarca okunmağa şayeste bir eserinizdir. Okudukça, okumak şevki doğuyor. "Gençlik Rehberi"ni, tekrar tekrar okuyoruz. Tekrar ettikçe anlayışımız artıyor. Ruh ve kalblerimizde te'siri ziyadeleşiyor.

"Sözler"i, "Hastalar Risalesi"ni, "İhtiyarlar Risalesi"nısık sık okuyoruz. Bu Risalelere, bizler ekmekten, sudan, havadan ziyade muhtaç olduğumuzu; okudukça idrak ediyoruz, anlıyoruz. Böyle böyle Nur Risalelerini devrediyoruz. Nur Risaleleri bizim ruhumuzdur, kalbimizidir, başımızın tacıdır, gönlümüzün nûrudur. Nurlarısinemize basıyoruz. Onlarıyanımızdan, dilimizden, çantamızdan eksik etmiyoruz..

Üstadımız! Nur Risalelerindeki îman nurları, birer gül-ü Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) gibidir. Biz, bu eserlerinizin bize ne kadar faydalıolduğunu; ruhumuza, kalbimize ne derece te'sirler verdiğini dile getirmekter âciziz.

Üstadımız; Nur talebelerinin okuduklari bir eşi, bir benzeri daha dünyada olmayanSh: (Ha-140)

"Cevşenül-Kebîr" isimli Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Hazretlerinin duasınıve çok sevaplı, çok nurlu,çok faziletli salâvat-ışerifelerinizi elde ettik, okumağa başladık. Sizin devam ettiğiniz bu pek kıymettar, çok mübarek evradlar; bizim zikrîmiz bizim virdimiz oldu. Elhamdülillâh! Fakat, en ziyade Risaleleri okumağa gayret ediyoruz, ehemmiyet veriyoruz. Çünkü, Nur Risalelerini ne kadar sık sık okursak, bu drualardan daha ziyade feyz alıyoruz. Duaları, evradlarımübarek gecelerde, hususen Leyle-i Regaib ve Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz.

Cenab-ıAllah, şefkate çok muhtaç olan biz kadınlara; siz gibi çok şefkatli, çok merhametli bir zâtıüstad eyledi. Dünya yüzünde en doğru ve en yüksek, en hakikî en büyük bir mürşid olan Nur Risalelerini bizlere ihsan buyurdu.

Fâni bir üstada yapışmamışız kı, o vefat edince biz mürşidsiz kalalım. ضlmeyen, bâki olan Kur'an tefsiri Risale-i Nur gibi ebedî bir üstad var. Üstadımız ebediyen bize üstadlık edecek, bize hâmi olacak, bizi ölünceye kadar nurlandıracak İnşallah.Sh: (Ha-141)

Allahımıza çok şükürler olsun. biz artık yüksek bir mektep olan Nur Mektebine girdik. Kur'an Nurlarına intisap ettik. Risale-i Nur bizim yüksek derslerimizdir. Risale-i Nur; en büyük nur kaynağı, en zengin feyiz hazinesidir. Biz kadınlar Nur talebeliğiyle iftihar ediyoruz, şeref duyuyoruz. Bu aldatıcızamandı, tehlikelerin insaniyeti boğduğu bu asırda; koruyucu en büyük kal'a, Risale-i Nura talebe olmaktır. Risale-i Nur talebeliği, en büyük bir şereftir. Kur'an hakikatlerini kalbimize, ruhumuza, aklımıza işleyen Nur Risalelerine intisap etmek; Kur'an'a, İslamiyete intisap etmekdir.

Bilhassa, kadınların sâfiyetinden istifade ederek aldatıcıkimselerin çok olduğu bu karışıklık devrinde; en müstakim yol, en doğru rehber, en hakikî üstad Risale-i Nurdur, Risale-i Nur Kur'an yoludur. Risale-i Nur, îman ve İslâmiyet yoludur. En güzel, en şirin, en zevkli nûrânî hakikatler Risale-i Nur'dadır. İnsan Kelime-i Tevhid'in zikrini yaparken, Kur'an okurken nasıl İlâhi bir aşkla dolarsa; Risale-i Nur'u okurken, dinlerken de öyle oluyor. Çünkü Risale-i Nur, baştan başa Kelime-i Tevhid'in hakikatlarınıders veriyor. Kur'an hakikatlarını, Tevhid hakikatSh: (Ha-142)

larınıbize anlatarak kalbimize, aklımıza, ruhumuza nakşediyor. Hepsini lâyıkıyla anlayamasak da, anlayabildiğimiz kadarıbizi kurtarıyor. Anlayamadığımız yüksek hakikatlarıda; mânen bize te'sir ediyor. feyizlendiriyor, nurlandırıyor. Onun için, Nur Risaleleri defalarca okunuyor, tekrar tekrar mütalâa ediliyor.

Üstadımız Efendimiz Hazretleri; siz aldatmayan, özü-sözü bir olan, ilmiyle amel eden hakikî bir üstadsınız. En müstakîm, hakikî bir mürşid-i kâmilsiniz. Size teklif edilen hediyeleri şimdiye kadar reddetmemiş olsaydınız, altından saray yaptırırdınız. Siz Nur Risaleleriyle hakikî bir üstad, hakikî en büyük bir mürşidsiniz ki; kendiniz için dünya menfaatlerini toplamadınız, dünya servetleri peyda etmediniz... Dünyayıterkettiniz. Sırf Allah rızasıiçin îman dersleri verdiniz; Kur'ana hizmet ettiniz. İşte sizdeki bu ihlâs içindir ki; biz kadınlar ve milyonlarca erkekler,. ihtiyarlar, gençler kitaplarınıza sarılıyorlarl.. derslerinize itimatla devam ediyorlar. Din için îman için fedâi oluyorlar. Risale-i Nur uğrunda bütün müşkülâtlara göğüs geriyorlar. Sizin sözlerinize çok ehemmiyet veriyorlar, inanıyorlar.Sh: (Ha-143)

Siz, Kur'an-ıKerîmde kadınların kıymetini, iffet ve ismetini muhafaza eden, onlarıpis nazarlardan koruyan âyeti tefsir ettiğiniz için dinsizler sizi idam mahkemesine verdiler, zindanlara attılar. O mahkemelerde, size verilecek ölüm cezasından hiç kormadınız. Tahammül edilmez işkencelere tahammül ettiniz, yılmadınız. Yine o Âyet-i Kerîminin tefsiri olan ve kadınlığın hukukunu müdafaa eden Risalenizi metanetle müdafaa ettiniz. Bu asırda kötü şeyler içinde bırakılan ve dinî, hakikî bir koruyucuya pek muhtaç olan kadınları; mâ'siyetten koruyan, yükselten risalenizi yine neşrettiniz, bizlerin imdadına yetiştirdiniz. Bize efendilerimiz diyorlar ki: "Bu otuz-kırk sene içinde, kadınlarımüdafaa eden İslâmî bir eseri yazmağa hiçbir kimse cesaret edemedi. Böyle bir eserî, dinsizlerin işkenceleri içerisinde, ancak Bediüzzaman yazabildi. Kadınlık âlemine büyük rehber oldu.."

Üstadımız; siz, dinsizlerin çok olduğu böyle bir zamanda, sizi idam etmek için götürdükleri mahkemelerde Kur'anıve İslâmiyeti müdafaa ettiniz.

Mürşid-i kâmilin nasıl bir zat olacağını, Abdülkadir-i Geylâni (R.A.),Şâh-ıNakşibentSh: (Ha-144)

(R.A.) Hazretleri gibi büyük zatların kitaplarından öğrenen kardeşlerimiz vardır. Bizler, en büyük bir üstadın, en büyük bir mürşid-i kâmilin şartlarını, hallerini, evsafınıtamamen sizde buluyoruz, eserlerenizde okuyoruz. Mürşid-i kâmil, ancak, yukarıda bir-iki vasfınıarzettiğimiz şekilde olan bir zattır. Biz, ancak öyle olan siz gibi bir Üstada ve eserlerine bağlanıyoruz. Çocukluğunuzdan beri istikametle geçen sizin hallerinizi çoklar aynen gördükleri gibi, mahkemelerde de sizin hâliniz ayan-beyan oldu. Bunlar, sizin bu zamanda emsâli olmayan eser sahibi en büyük bir zat olduğunuza delildir.

Sizin Risale-i Nur eserlerinize can ü gönülden itimat ediyoruz. Nur-u Kur'anısevgiyle, muhabbetle okuyoruz. Siz bütün ömrünüzdeki hallerinizle, Peygamber-i Zîşan Efendimiz Hazretlerinin gittiği Kur'an yolunda gidiyorsunuz. Dinî eserlerin yasak edildiği acıgünlerde, îmanıkurtaran Nur Risaleleri gibi eserler verdiniz.

Hazret-i Peygamber Efendimizin yolunu tam takip ettiğinizden; idamlardan, mahkemelerden, zulümlerden korkmadınız. Ve Allah'ın inâyetiyle, yüzotuz parça Nur RisaleleSh: (Ha-145)

rini vücuda getirdiniz. Şahlanmış arslanlar gibi İslâm dinini idam mahkemelerinde müdafaa ettiniz.

Muazzez Üstadımız! Yirmi seneden beri Risale-i Nur'a hizmet eden kıymetdar talebeniz, muhterem vâlidemiz Âsiye Hanım buradadır. Bizlere Risale-i Nur'u tanıttı. Kadınlar arasında îmana, Risale-i Nur'la büyük hizmetler yaptı. Ankaradaki annemiz Risale-i Nur'a ihlâsla hizmet ediyor. Çok hanımların Risale-i Nur'la mes'ud olmalarına, îmanlarının kurtulmasına vesile oluyor. Afyon havalisindeki şehadetli, nurlu, faaliyetli nurcu kardeşimiz Risale-i Nur'un mesleğine uygun olarak hizmet ediyormuş. Birçok hanımlar, genç kızlar onun vasıtasiyle Risale-i Nur'dan îman dersi okumak bahtiyarlığına erişiyorlarmış. Antalyada da birçok Nurcu kardeşlerimizin Risale-i Nur'a çalıştıklarını, Risale-i Nur'u yazdıklarınıişittik, çok mesrur olduk... Hem Nurlara çalışan bu Nurcu kardeşlerimize, hem vatanımızdaki bütün âhiret kardeşlerimize dualar eder, onlarıruh u canımızla tebrik ederiz.Uzun yazdık, affınızıyalvarıyoruz; Nurun muhabbeti, Nur'un sevgisi biz durdumuyor. Daima Nurdan konuşuyoruz. Her zaman

Sh: (Ha-146)

dilimizde, kalbimizde, ruhumuzda Nurun sevgisi... Nur okuyacağız. Nur taşıyacağız... Nur yazacağız İnşaallah..

Ankara'da, Risale-i Nur matbaalarda binlerce basılıyormuş. Bu en büyük bayramımızdır. Bu bayram, bütün Dünyadaki din kardeşlerimizin bayramıdır. Bunun için başta siz Üstadımızıve bütün Risale-i Nur Talebelerini tebrik ederiz. Buradaki Risale-i Nur'la alâkadar âhiret hemşirelerimiz ve bizler size pek çok selâmlar ve dualar ediyoruz. En büyük hürmetlerimizle ellerinizden öperiz.

Üstadımız Efendimiz Hazretleri! Biz, bu dehşetli zamanda, Risale-i Nur'dan aldığımız derslerle îmanıkazanmak gibi nihayetsiz bir saadete nâil olduğumuzdan dolayıkalbimize doğan şükranlarımızıişte bu suretle yazdık. Eğer elimizden gelse. Risale-i Nur'un kadınlara ve bütün İslâm milletlerine verdiği faydaları, binlerce sahifeler dolusu kaleme alacağız. Ama mümkün değildir.

ضyle bir zaman gelecek ki; milyonlarca kadınlar Nur Risalelerinin dairesine pervaneler gibi Risale-i Nur derslerine koşacaklar. Risale-i Nur'dan kudsi îman derslerini alacaklar. dinliyecekler. Nur semasında Nurlar teSh: (Ha-147)

neffüs edecekler. Cennet-ül-Firdevs'i kazandıran îman nimetine nâil olacaklardır.

Çok şefkatli, çok merhametli Üstadımız! Risale-i Nur'un bu büyük bayramınıtekrar tebrik ederiz. Biz siz müşfik Üstadımızdan. Risale-i Nur'dan ölünceye kadar ayrılmayacağız. Siz ve Risale-i Nur; dünyada mürşidimiz, âhirette şefaatçimiz Canımız, Nur-u Kur'an ve îman olan Risale-i Nur'a ve Kur'an dellâlısiz Üstadımıza kurban olsun... Her şeyimiz Risale-i Nur'a feda olsun.

Elbâki Hüvelbâki

İstanbulda, duânıza muhtaç talebe

leriniz ve mânevi evlâdlarınız:

Hayrünnisâ, Seyyide, Emine, Fatma.

Nurcuların Kasidesi (*)

Annem beni yetiştirdi, bu hizmete yolladı.

Teslim etti Risaleyi, Allah'a ısmarladı.

Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle îmana.

Südüm sana helâl etmem, çalışmazsan

Kur'âna.

Yazdığımız Risaledir, okuyoruz Kur'anı;

Biz Nur'ların yardımiyle hıfzederiz îmanı.

Medrese-i Nûriyedir Sav ve Barla, Eflâni;

Şakirdlere müzahirdir Abdülkadir Gevlâni.Mübarekler hey'etiyle Nur ve Gül Fabrikası;

Kalemleri kılınç gibi, zamanın hârikası.

Hapishane dedikleri oldu birer medrese;

Genç, ihtiyar, kadın, erkek koşuyorlar bu

derse.

Tamam otuzbeş senedir küfürle etti cihad;

Tarih-i İslâmda pek ender görünür bu sebat.

Ey Nurcular! Ey Nurcular! Ey Mübarek

Kardeşler!

Her an sizden râzıolsun Allah ve Peygamber..

_________

(*) Askerlerin "Annem beni yetiştirdi. bu vatana yolladı" marşına bir nazire olarak yazılan bu kaside, o makamda ve Gazâli Hazretlerinin "Ey Risâlet tahtının hurşid-i mâh-ıenveri" nâ't-ışerifi makamında okunabilir.
 
Üst