SaYa

Well-known member
İmanın gİtmesİne sebeb olan şeyler Ve dahi, imanın, bizde baki kalıp çıkmamasının şartı ve sebebi altıdır.

1- Biz gaibe iman eyledik. Bizim imanımız gaibedir, zahire değildir. Zira biz, Allahü azim-üş-şanı, gözümüzle göremedik. Lakin görmüş gibi inandık, iman ettik. Bundan asla şüphemiz yoktur.

2- Yerde ve gökte, insanda ve cinde ve meleklerde ve Peygamberlerde, gaibi bilen yoktur. Gaibi ancak Allahü azim-üş-şan bilir ve dilediklerini dilediklerine bildirir. Gaib demek, duygu organları ile veya hesap, tecrübe ile anlaşılmıyan demektir. Gaibi ancak Onun bildirdikleri bilir.

3- Haramı haram bilip, itikat etmek.

4- Helalı helal bilip, böyle itikat etmek.

5- Allahü azim-üş-şanın azabından emin olmayıp, daima korkmak.

6- Her ne kadar günahkar olsa da, Allahü azim-üş-şanın rahmetinden Ümit kesmemek.

Bu altı şeyden birisi, bir kimsede bulunmasa da, beşi bulunsa, yahut birisi bulunsa da, beşi bulunmasa, o kimsenin imanı ve islamı sahih değildir.
 
Üst