Her Gün Bir Hadis

*Ramazan*

Member
Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki:
"Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resülüne ise, onun hicreti Allah ve Resülünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir."Buhâri, Bed'ü'l-Vahy 1, Itk 6, Menâkıbu'l-Ensâr 45, Nikâh 5, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155, (1907); Ebu Dâvud, Talâk 11, (2201); Tirmizi, Fedâilu'I-Cihâd 16, (1647); Nesâî, Tahâret 60, (1, 59, 60).
 

*Ramazan*

Member
Enes'den (r.a.) rivayetle Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyur*muşlardır.
Kalbler tıpkı demir gibi paslanır. Cilası ise istiğfardır.


Camiu's-Sagir - Hadîs No: 2389
 

*Ramazan*

Member
Îbni Mes'ud'dan (r.a.) rivayetle Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:
Kalbler kendisine iyilik yapanı sevecek, kötülük yapana ise buğze-decek şekilde yaratılmıştır.


Camiu's-Sagir - [3:344, Hadîs No: 3580]
 

*Ramazan*

Member
Enes (r.a.) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Dikkat ve temkinle hareket etmek Allah'tan, acelecilik ise şeytandandır.


Camiu's-Sagir - [3:277, Hadîs No: 3390]
 

*Ramazan*

Member
îbni Abbas (r.a.) rivayetle Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:
İyice bildiklerinizin dışında benden söz nakletme konusunda Allah'tan korkun. Kim ki, bile bile benim söylemediğim bir sözü söyledi diye benim adıma yalan konuşursa Cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim ki, Kur'ân hakkında kendi şahsî görüşüyle söz söylese Cehennemdeki yerine hazırlansın.


Camiu's-Sagir - [1:132, Hadîs No: 133]
 

*Ramazan*

Member
Abbas (r.a.) rivayet ediyor:
Kul, Allah korkusundan dolayı ürperdiğinde, kuruyan ağaç yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür.


Camiu's-Sagir - [1:292, Hadîs No: 468]Ebû Ümâme (r.a.) rivayet ediyor:
Kibirinden dolayı ağızlarını eğip bükerek konuşan gevezeler ateştedirler.


Camiu's-Sagir - [2:387, Hadîs No: 2107]Atâ bin Ebî Müslim rivayet ediyor:
Allah'ı an. Çünkü bu yapmak istediğin işte senin için yardımcıdır.


Camiu's-Sagir - [1:456, Hadîs No: 902]Muâz (r.a.) rivayet ediyor ki:
Allah'ın en çok buğzettiği yaratık îman edip sonra- küfre giren kimsedir.


Camiu's-Sagir - [1:79, Hadîs No: 54]İbni Ömer'den (ra) rivâyetle Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:
Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul ve amelinin mükâfatı da kat kattır.


İbni Mende'nin Emaliye'sinden.
 

*Ramazan*

Member
"Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belâlar sel gibi üstünüze dökülecekti" Hadis-i Şerif

el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:163; Süyûtî, Kenzü’l-Ummâl, 9:167; İmam-ı Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, s. 341."İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar."

bk. Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ 2:415; Gazâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn 3:414,4:179, 362."Rıza gözü, ayıplara karşı kördür. Kem göz ise kusurları araştırır."

Ali Mâverdî, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, s.10; Dîvânü’ş-Şâfiî, s.91.
 

*Ramazan*

Member
îbni Ömer'den (r.a.) rivayetle:
Allah, insanoğluna ancak korktuğu kimseleri musallat eder. Eğer insanoğlu Allah'tan başkasından korkmazsa hiç kimseyi ona musallat etmez, insanoğlu, ümit bağladığı kimseye havale edilir. Eğer Allah'tan başkasına ümit bağlamazsa, Allah da onun işini kendi üzerine alır, başkasına havale etmez.


Camiu's-Sagir - [3:7, Hadîs No: 2609]
 

*Ramazan*

Member
Enes (r.a) rivayet ediyor ki:
Şaşırtıcı derecede büyük iftiranın ne olduğunu biliyor musunuz? Aralarını bozmak için insanlar arasında söz taşımaktır.


Camiu's-Sagir - [1:114, Hadîs No: 106]
 

*Ramazan*

Member
Âişe (r.a.) rivayet ediyor:
Eğer bir günah işlemişsen Allah'tan bağışlanmam dile ve Ona tevbe et. Şüphesiz günahtan tevbe, kalbin pişmanlığı ve dilin Allah'tan bağışlanma dilemesidir.


Camiu's-Sagir - [3:35, Hadîs No: 2678]
 

TaLHa

Nur-u Aynım
Yönetici
Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdular:

"Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin misali, bir araziye düşen yağmur gibidir.

(Bilindiği üzere), bazı araziler var, tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot yetiştirir.

Bir kısım arazi var, münbit değildir, ot bitirmez, ama suyu tutar. Onun tuttuğu su ile Cenab-ı Hakk insanları yararlandırır: Bu sudan kendileri içerler, hayvanlarım sularlar ve ziraat yaparlar.

Diğer bir araziye daha isabet eder ki, bu ne su tutar ne ot bitirir.

Bu temsilin biri Allah'ın dininde ilim sahibi kılınana delalet eder, böylesini Allah benimle göndermiş olduğu hidayetten yararlandırır, yani hem öğrenir, hem öğretir. Temsilden biri de, buna iltifat etmeyen Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti hiç kabul etmeyen kimseye delalet eder."

Kaynak : Buhari
 

Ahmet.1

Well-known member
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.)
 

ASHAB-I BEDR

Well-known member
Resûlullah (sav) buyurdu ki:
"Ey Ebû Zer! Sana yükü hafif, ama mizanda ağır olan iki hasleti haber vereyim mi?"

Ebû Zer: "Evet" dedi.

Buyurdular ki:

"Susmak ve güzel ahlak.
Nefsim elinde olana (Allah'a) yemin olsun ki mahlukatın bu ikisine denk bir ameli yoktur."

Beyhakî
 
Üst