Çocuklar İçin Test -Siyer-

ABDULLAH4

Forum Yöneticisi
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?

Hz Ali
Hz Abbas
Hz Hamza
Hz Zübeyr

2 Hz Âdem (as)’in alnında parlayan nur hangi peygamberin nurudur?

Hz Yahya (as)
Hz Yakup (as)
Hz Muhammed (sav)
Hz Yusuf (as)

3 Peygamberimizi sütanne olarak alan Hz Halime’nin evinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi oldu?

Binek hayvanı yaşlı ve yavaş iken hızlandı
Deve ve koyunlarının sütleri arttı
Evlerine bolluk ve bereket geldi
Hepsi

4 Peygamberimizin babası nerede vefat etmiştir?

Mekke’de
Yemen’de
Şam’da
Medine’de

5 Peygamberimiz kaç yaşında iken annesi vefat etti?

6
8
4
10

6 Peygamberimizin dedesinin adı nedir?

Hz Hamza
Abdullah
Abdulmuttalip
Ebu Talip

7 Fil olayında, Ebrehe’nin fillerden ve askerlerden oluşan ordusunu Yüce Allah (cc), nasıl helak etti?

Rüzgar ile
Ebabil Kuşları ile
Şimşekler ile
Deprem ile

8 Peygamber Efendimizin, 12 yaşında iken amcası ile ticaret için gittiği yerin adı nedir?

Şam
İran
Medine
Habeşistan

9 Annesi ve dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimizi kim himayesine almıştır?

Ebu Cehil
Hz Abbas
Hz Hamza
Ebu Talip

10 Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin doğum tarihidir?

622
632
571
581
11 Peygamberimiz ve Hz Hatice annemiz evlendiklerinde kaç yaşlarındaydılar?

Hz Peygamber (sav) 35, Hz Hatice 30
Hz Peygamber (sav) 20, Hz Hatice 30
Hz Peygamber (sav) 25, Hz Hatice 35
Hz Peygamber (sav) 25, Hz Hatice 40

12 Peygamberimizin annesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Amine
Ayşe
Hatice
Halime

13 Peygamberimiz kaç yaşında iken dedesi vefat etti?

8
4
12
10

14 Peygamberimizin dedesinin dua etmesi sonucu kaç tane oğlu oldu?

8
10
2
5
15 Peygamber Efendimize kaç yaşında iken peygamberlik görevi verildi?

30
40
25
45

16 “On çocuğum olursa birini Allah’a adayacağım” diye Abdulmuttalip’in çektiği kura hangi oğluna isabet etti ve kaç deve diyet vererek oğlunu kurban etmekten kurtuldu?

Ebu Talib’e, 100 deve
Ebu Leheb’e, 100 deve
Abdullah’a, 100 deve
Haris’e, 100 deve

17 Peygamber Efendimize (sav) ilk iman eden kadın hangisidir?

Hz Hatice
Hz Fatıma
Hz Asiye
Hz Sümeyye

18 Peygamber Efendimize inen ilk ayetler hangi surededir?

Şems
Alak
Leyl
Duha

19 Peygamberimizin babasının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Rabia
Şeybe
Haris
Abdullah

20 Peygamberimiz, peygamberler silsilesinden hangi peygamberin soyundan gelmiştir?

Hz Zekeriya (as)’dan, Hz Yahya (as)’nın soyundan
Hz Davut (as)’tan, Hz Süleyman soyundan
Hepsi
Hz İbrahim (as)’den, Hz İsmail (as)’in soyundan
 
Üst