dinde

 1. S

  Sen razı ol da herkes öfkeyle dolsun

  Sen razı ol da herkes öfkeyle dolsun A. ALİ URAL Allahım günahlarımı ört! diye ağlayan bir dişi aslanın hikâyesi bu. Avcılardan kurtulalı beri bir dağda yaşıyor, yalnız. Her gece şafak sökene kadar oturuyor kefeninin üstünde. İlâhi! Sesler sustu, hareketler durdu, bütün sevgililer sevdiğine...
 2. S

  Imam-i Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti

  Kaynak:Seyda Muhammed Konyevi (ks), Kur'an ve Sünnet Işığında Adab İmam-ı azam Ebu Hanife, oğlu Hammad'a bir vasiyette bulunmuş, eğer bunları tatbik ederse, dünya ve âhiret mutluluğuna erişeceğini söylemiştir, tavsiyesi şu şekildedir: 1.Bütün günahlardan sakınmalı ve takva sahibi olmalısın...
 3. S

  Söylenmesi caiz olmayan sözler

  1- Bir alet çalışmayınca veya bozulunca azizlik etti demek uygun değildir. Çünkü dinimizde aziz; izzetli, şerefli, değerli, evliya gibi anlamlara gelir. Bozulunca şerefli bir iş yaptı denmez. 2- Çocuk yedinci kattan düştü. Mucize olarak kurtuldu demek caiz olmaz. Çünkü mucize sadece...
 4. T

  Derdin Kendindendir Bilmiyorsun.. Hz.Ali

  [02:50] <Tarihci> hz Ali diyorki [02:50] <Tarihci> derdin kendindendir bilmiyorsun [02:50] <Tarihci> derman yine kendindedir görmuyorsun [02:50] <Tarihci> koskoca alem içine yerleştirilmiş [02:51] <Tarihci> sen kendini hala kucuk bişey zannediyorsun [02:51] <Tarihci> öle olduğu zaman bozuk para...
 5. T

  2 li Hadisler

  2 li hadisler Allahü teâlâ kıyamette şu iki kişiye rahmetle nazar etmez: 1- Sıla-i rahmi kesene. 2- Kötü komşuya. İki şeyi koruyan cennete girer: 1- Dil. 2- Irz. Şu iki haslet münafıkta olmaz: 1- Güzel huy. 2- Dini anlama kabiliyeti. Şu iki şey kâfir âdetidir: 1- Soyu kötülemek. 2- Ölü...
 6. S

  Kaçtığın Şehir mi, Yoksa Yüreğin mi ?

  Hani gitmeler vardır ya,gidersin, gidersin ama yeniden aynı yere dönersin. Çare değildir gitmeler. Şehirden kaçarsın ama kendinden, yüreğinden,sevdandan kaçamazsın. Şehir geride kalmıştır ama sevdan aynı yerde durur. Şehri koparıp attığın gibi atamazsın içindeki yaralı sevdayı. Bir kez daha...
 7. Y

  Musa (a.s)

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberler içinde üstünlükleri olan ve kendilerine ''ulü'l-azm'' denilen altı peygamberin üçüncüsüdür. Allahü teâlâ ile konuştuğu için, ''Kelimullah'' denilmiştir. Beni İsrâil'e gelmiştir. Yâkub aleyhisselâmın soyundandır. Hârûn aleyhisselâmın...
 8. Y

  Hinduizm

  Hindistan'ın en belirgin dinlerinden biri de Hinduizm'dir. Hind dinlerindeki gelişmeler sonucu Hinduizm adını alan din, Brahmanların hakimiyet sağladıkları dönemde ise Brahmanizm terimi ile ifade edilmiştir. Günümüzde Hinduizm ve Brahmanizm terimlerinin herbiri yerine kullanıldığı bilinmektedir...
 9. Y

  Misyonerlik

  Dinsel Öğretilerin Tebliği ve Misyonerlik Evrensel mesajlar içeren her inanç sistemi, öğretileri arasında, temsil ettiği mesajın diğer insanlara –ya da ötekilere- iletilmesine yer verir ve çoğunlukla bunu din bağlılarının yapmaları gereken bir görev olarak kabul eder. Örneğin Kur’an’da, bu...
 10. Y

  protestanlık

  Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri XVI.yy.da Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi'nin sonucunda doğmuştur (1529). Protestanlar akla büyük yer vererek yerleşmiş kaideleri protesto ettikleri için bu adı...
 11. Y

  Bugünkü Tevrat

  Bugünkü Tevrat İnsanlığın yegane saadeti, gerçek vahye teslim ve tâbi olmakla mümkündür. Muharref (bozulmuş) ve mensuh (hükmü geçersiz) kit************rı, hak ve rehber olarak takdim etmek, insanlığa mutluluk yerine bunalım ve mutsuzluk getirecektir. ‘İbrahimi Dinler’ olarak nitelendirerek...
 12. Y

  günümüz yahudi mezhepleri

  Öncelikle yahudi mezheplerini üç ana-grupta incelemek mümkündür: 1- Makkabiler devrinde (M.Ö. II. yüzyıl) mevcut olan Hristiyanlık öncesi mezhepler, 2- İslâm'dan sonraki Yahudi Mezhepleri, 3- Günümüz Yahudi mezhepleri. Hristiyanlık öncesi dönemde başlıca üç mezhep vardır : 1- Ferisiler...
Üst