Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.)

"Şübehat ve şükûkun üç menbaları vardır."

Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), İkinci Maksad , Dördüncü Meslek- Hatime

[VIMEO]25182048[/VIMEO]