Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.)

"Sahife-i müstakbelden, lâsiyyema mesele-i şeriattır. İşte dört nükteyi nazar-ı dikkatten dûr etmemelisin."

Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), İkinci Maksad , Dördüncü Meslek

[VIMEO]25241098[/VIMEO]