Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.)

"Yani: Zaman-ı halin, yani Asr-ı Saadetin sahifesinde dört nükte, bir noktayı nazar-ı dikkate almak gerektir"

Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), İkinci Maksad , Üçüncü Meslek

[VIMEO]25108433[/VIMEO]