Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.)

"Yani, sahife-i ûlâ, zaman-ı mâzidir. İşte şu sahifede dört nükteyi nazar-ı dikkate almak lâzımdır"

Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), İkinci Maksad , İkinci Meslek

[VIMEO]25105260[/VIMEO]