Okuyan ve Anlatan: Şadi EREN (Prof. Dr.)

"Yani, mesele-i âliye-i zâtiyeyi temaşa etmekte dört nükteyi bilmek lâzımdır"

Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), İkinci Maksad , Birinci Meslek

[VIMEO]25102844[/VIMEO]