Sınavlar

Sözler


Risale-i Nur eserlerinden sözler eserine dair testleri bu bölümde bulabilirsiniz..

Lemalar


Risale-i Nur eserlerinden Lemalar eserine dair testleri bu bölümde bulabilirsiniz..

Mektubat


Risale-i Nur eserlerinden mektubat eserini sorularla anlamak..

Şualar


Risale-i Nur eserlerinden Şualar eserine dair testleri bu bölümde bulabilirsiniz..

Mesnev-i Nuriye


Risale-i Nur eserlerinden Mesnev-i Nuriye eserine dair testleri bu bölümde bulabilirsiniz..

İşaratül İcaz


Risale-i Nur eserlerinden İşaratül İcaz eserine dair testleri bu bölümde bulabilirsiniz..

Asa-yı Musa


Risale-i Nur eserlerinden Asa-yı Musa eserine dair testleri bu bölümde bulabilirsiniz..

Barla Lahikası


Risale-i Nur eserlerinden Barla Lahikası eserine dair sorularla değerlendirme..

Kastamonu Lahikası


Risale-i Nur eserlerinden Kastamonu Lahikası eserine dair sorularla değerlendirme..

Emirdağ Lahikası


Risale-i Nur eserlerinden Emirdağ Lahikası eserine dair sorularla değerlendirme..

Sikke-i Tasdiki Gaybi


Risale-i Nur eserlerinden Sikke-i Tasdiki Gaybi eserine dair sorularla değerlendirme..

Tarihçe-i Hayat


Risale-i Nur eserlerinden Tarihçe-i Hayat eserine dair sorularla değerlendirme..