Nereden Buldun?
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.” (Mü’minûn, 51)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Şüphesiz helâl bellidir. Haram da bellidir. Fakat bu ikisi arasında (helâl veya haram olduğu açıkça belli olmayan) birtakım şüpheli şeyler vardır ki, pek çok kimse onları bilemez. Şüpheli şeylerden kaçınan bir kimse, dînini ve haysiyetini korumuş olur. Şüpheli şeylerden sakınmayan bir kimse ise, zamanla harama düşer…” (Buhârî, Îmân, 39)

Şeddâd’ın kız kardeşinden rivâyet edildiğine göre o, Rasûlullah (sav)’e sıcağın şiddetli olduğu bir günde orucunu açarken bir bardak süt gönderdi. Efendimiz (sav): “Bunu nereden buldun?” diye sordu ve geri çevirdi. Kadın: “Kendi koyunumdan.” dedi. Rasûlullah (sav) yine geri çevirdi ve “Bu koyunu nereden buldun?”diye sordu. Kadın: “Kendi malımla satın aldım.” dedi. Bunun üzerine sütü aldı. Sonra o kadın Efendimiz’in yanına geldiğinde: “Yâ Rasûlallah neden o sütü geri çevirdiniz?” diye sordu. Rasûlullah (sav):

“Peygamberler ancak tayyib/temiz şeylerden yemek ve ancak sâlih amel işlemekle emrolunmuşlardır.” buyurdu. (İbn Kesîr, III, 247)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

er-Râfi’: Yükselten, dilediğine şeref bahşeden, yücelten, dereceler bahşederek istediği kulunu, diğer kullarından üstün kılan demektir.

Kısa Günün Kârı

İbrâhim Desûkî (ks):

“Ey kardeşlerim! Haram yediğiniz sürece, hikmet ve mârifet hakkında bir şey elde edeceğinizi zannetmeyin.”