Hakk’a HizmetCenâb-ı Hak buyuruyor:

“O, sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.” (En’âm, 98)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Dünya tatlıdır ve manzarası hoştur. Şüphesiz ki Allah dünyanın idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza, ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde dünyadan sakının…” (Müslim, Zikr 99)

Kirman meliki Şeyh Şucâ el- Kirmânî (rh.a) bir gün ava çıktı. Avın peşini öyle ısrarla takip etti ki sonunda yalnız başına ıssız bir çöle düştü. Orada karşısına yırtıcı bir hayvana binmiş ve etrafında yırtıcı hayvanlar olan bir genç çıkıverdi. Aslanlar meliki görünce saldırmak için ona doğru koşmaya başladılar. Fakat genç onlara engel oldu. Ona yaklaşınca selam verdi ve:

-Ey Şah, Allah’a karşı bu gaflet ne, ahireti bırakıp dünya ile mi, Mevlâ’nın hizmetini bırakıp hevâ ve hevesinle mi uğraşıyorsun? Allah sana yolunda hizmette bulunasın diye dünyayı vermiş, sen ise onu Rabb’inden gafil olmaya vesile kılmışsın!

Genç böyle konuşurken birden ihtiyar bir kadın elinde bir kâse su ile çıkageldi. Genç sudan içti ve kalanını da Şah’a verdi.

Şerbeti içen Şah bundan daha tatlı, soğuk, lezzetli bir şey içmediğini söyledi. Daha sonra ihtiyar kadın ortalıktan kayboldu. Genç:

-Bu ihtiyar kadın dünyadır. Allah onu bana hizmetçi kılmıştır. Bir şeye ihtiyaç duysam, daha aklıma gelir gelmez onu bana getirir. Allah Teâlâ’nın dünyayı yarattığında ona:

“-Ey dünya Bana hizmet edene sen de hizmet et, sana hizmet edeni ise kendi hizmetinde kullan.” Ebû Nuaym, Hilye, III, 194) buyurduğunu duymadın mı?

Bunları gören Şah tevbe etti. Daha önce yaptıklarını terk etti. Sonra da onun hakkında olanlar oldu. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 5.Cilt, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Mütekebbir: Büyüklüğün kemâlinde her şeyden yüce, her kötülükten münezzeh, kullarına zulmetmekten berî, her şeyde, her işte ve hadisede, aklın ve vehmin anlayış kabiliyetinin çok üstünde olan azâmet ve yüceliğini gösteren demektir.

Kısa Günün Kârı

İnsanlık âlemine yapılabilecek en öncelikli ve hayâtî hizmet, İslâm’ı tebliğ ve tâlim etmektir. Yâni insanlara iyiyi, güzeli, doğru ve hayırlı olanı tavsiye edip, onları kötülüklerden menetmek sûretiyle Hakk’a ve hakîkate dâvet etmektir. Zîrâ Allâh’ın Kitâbı’nı ve Rasûlü’nün Sünnet’ini hayâtımıza tatbik edebilmemiz için, evvelâ hakkı tebliğ ve halka hizmet vazifesinin gönlümüzde bir sevdâ hâline gelmesi zarûrîdir.