Sabırda Hayır VarCenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir…” (Nahl, 127)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Mü’minin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.” (Müslim, Zühd 64)

Bazan gönlümüz iyice daralır, sabretmenin bir tür zaaf, bir nevi tâviz verme olduğunu düşünerek "ne zamana kadar bu boyun eğme!" diye söyleniriz. Zira bizim tahammül gücümüz sınırlıdır. Kabımız çabucak dolar, taşar. Hâlbuki Allah Teâlâ sabredip güçlüklere göğüs germenin bizim için daha iyi, daha hayırlı olacağını hatırlatır durur. Sabrın, tıpkı şükür gibi mü'minin ayrılmaz bir özelliği olduğunu bilmemizi ister.

Zorluklara katlananlara sadece âhirette sayısız ödül verilmekle kalmayacak, dünyada da onların elinden tutulacak, yüzleri gülecektir. Sıkıntılara göğüs gerer ve Allah'a karşı gelmekten sakınırlarsa, düşmanlarının hile ve tuzakları onlara zarar vermeyecektir. Evet, sıkıntılara göğüs gerdikleri ve Allah'a karşı gelmekten sakındıkları takdirde, tıpkı Bedir Gazvesi'nde ve diğer savaşlarda olduğu gibi, düşmanların saldırısı Allah'ın yardımıyla püskürtülecek ve kurdukları tuzaklar bozulacaktır.

Sabırla denenmek, yeni bir imtihan şekli değildir. Eski milletler de bu ateş çemberinden geçmişlerdir. Onlar sıkıntılara katlandıkları ve Allah'ın buyruklarına kesin şekilde inandıkları zaman, Allah Teâlâ onların arasından, doğru yola götüren önderler çıkarmıştır. Evet, şunu asla unutmamalı: Allah'ın yardımına nâil olmanın tek şartı sıkıntılara göğüs germek, Allah'a karşı gelmemek ve O'nun buyruklarına kesin şekilde inanmaktır. İşte o zaman kervan yolda kalmayacak, arkadan gelen nesiller daha mükemmel bir hayata kavuşacaklardır. Kısacası biz, bizden isteneni yaptığımızda Allah bizimle olacak, bizi sevecek, bize yardım edecek, bizi destekleyecek ve bizi düşmanlarımızdan koruyacaktır. (Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Altınoluk Dergisi Aralık-2000)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Cebbâr: Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, mutlak iradesini her durumda yürüten, her güçlüğü kolaylaştıran, mahluklarının işlerini ıslâh eden; mahluklarının ihtiyaçlarını gideren, yaşama ve rızık sebeplerini sağlayan; kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden demektir.

Kısa Günün Kârı

Kur'ân-ı Kerîm'de yüzden fazla âyette mü'minlere sabır tavsiye edilmektedir. Efendimiz'in seçkin ashâbından Abdullah İbni Mesûd "Sabır imanın yarısıdır" diyor. Öteki yarısı da şükürdür. Demek ki "İman ettim" demekle iş bitmiyor, imanı olgunlaştırmak, mükemmelleştirmek gerekiyor. İbadet ve iyiliklerimizle mükemmele doğru derece derece yükselmemiz icab ediyor.