Muhabbetle SevenlerCenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ve onların kalplerinin arasını uzlaştırdı. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların kalplerinin arasını uzlaştıramazdın; fakat Allah, onların arasını uzlaştırdı. Çünkü O, daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Enfâl, 63)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Birbiriyle karşılaşan iki mümin, birbirini yıkayan iki ele benzer. Birbiriyle karşılaşan iki müminden mutlaka biri diğerinden istifade eder.” (Deylemî, hadis no: 6411)

Ebû İdris el-Havlânî, Muaz (ra)’a: “Ben seni Allah için seviyorum” deyince Muaz: “Müjde, sonra yine müjde! Çünkü Rasûlullah (sav)’in şöyle buyurduğunu işittim:

“Kıyamet günü bir grup insan için arşın çevresine kürsîler konulur. Onların yüzleri ayın on dördü gibi parlak ve nurludur. İnsanlar korkup ürperirken onlar korkup ürpermezler. İşte onlar Allah’ın dostlarıdır (velileridir) ki, onlar için korku yoktur ve onlar üzülecek değillerdir.”

“Bunlar kimlerdir Ey Allah’ın Rasulü?” diye sorulunca da:

“Allah için birbirini sevenler.” diye karşılık verdi. (Irakî, Mugnî, 158)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Hâdî: Kullarının rubûbiyetlerini ikrâr etmeleri için onlara marifetullah yolunu öğreten, lütufla ve güzellikle yol gösteren, hayra erdiren, murâda yaklaştıran, doğru yola davet eden, her mahluku, bekâsı ve vücudunun idâmesi hususunda gerekli olan hususlara yönelten demektir.

Kısa Günün Kârı

Bu âlemdeki zıdlıkların, birbirlerini tamamlayarak ortaya çıkardıkları tablonun hâkim vasıflarından biri de, ülfet (uyuşma, anlaşma) ve âhenktir. Bunun, küçük mikyasta bozulması, “anarşi”; Kâinât çapında bozulması ise “Kıyâmet”tir.