Kalp Yalandan Tedirgin Olur
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun.” (Tevbe, 119)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül, (sözde ve işde) doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar” (Tirmizî, Kıyâmet 60)

Ebû Hüreyre (ra)’den zayıf bir sened ile rivayet edilen bir hadiste:

“-Bir şeyin bana şüphe verip vermediğini nasıl anlayabilirim?” diyen kişiye Hz. Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur:

“-Elini kalbinin üzerine koy. Çünkü kalp haramdan irkilir ve çırpınır, helalden de sükûn ve huzur bulur” (Heysemî, Mecme’u’z-zevâid, X, 294).

Eli kalp üzerine koyup kalp atışlarını dinlemek, günümüzdeki “yalan makinası” uygulamasını andıran psikoljik bir yöntemdir. (Riyazü’s Salihin, I. Cilt, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Berr: Bütün iyilik ve güzelliklerin sahibi, kullarına karşı bağışı ve ihsanı çok olan, iyiliğin, vefanın, güzelliğin ve ihsanın tek kaynağı demektir.

Kısa Günün Kârı

Kalp, doğrudan tatmin, yalandan tedirgin olur.