Kader İnancıCenâb-ı Hak buyuruyor:
“Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musîbet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın! Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Hadîd, 22)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
"Sizden biriniz yaratılışının başlangıcı, annesinin karnında kırk günde derlenir toplanır. Sonra ikinci kırk günlük süre içinde pıhtı hâline döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur. Daha sonra Allah bir melek gönderir ve melek, ona ruh üfler. Bu melek dört şeyle; anne rahmindeki canlının rızkını, ecelini, amelini, iyi biri mi, yoksa kötü biri mi olacağını yazmakla emrolunur." (Buhârî, Bed'ü'l-halk 6, Enbiyâ, 1, Kader 1; Müslim, Kader 1.)


Amr b. Ebû Cündeb’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir:

Sıffîn’de Saîd b. Kays’ın yanında oturuyorduk. Karanlığın yeni bastığı bir sırada Hz. Ali (ra) asâsına dayanmış bir halde yanımıza geldi. Bu durumu gören Saîd:

“-Gelen mü’minlerin emîri midir?” diye sordu.

Hz. Ali:

“-Evet” diye cevab verince:

“-Birinin sana suikast yapmasından korkmuyor musun?” dedi.

Hz. Ali şöyle cevap verdi:
“-Hiç kimse yoktur ki kuyuya düşmek, dağdan aşağı yuvarlanmak, taş isâbet etmesi ya da bir hayvanın zarar vermesi gibi durumlardan koruması için yanında Allah’ın görevlendirdiği bir melek olmasın. Ancak kader geldiği zaman, onu kendi kaderiyle baş başa bırakırlar.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 9.Cilt, Erkam Yay.)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Bâsıt: Açan, genişleten, bollaştıran, zaman zaman kulunu imtihan etmek, ya da bir sıkıntıdan kurtarmak, rahmet etmek için hazinelerinin kapılarını açan, kulunu darlıktan çıkarıp, huzura erdiren, kulunun yaptığına, bire bir değil, fazlasıyla, arttırarak, karşılık veren demektir.


Kısa Günün Kârı
Kazâ ve kadere iman etmek, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak farzdır. Kadere rızâ ve teslimiyet, olaylar karşısında en büyük güç kaynağıdır.


Lügatçe
vukû: Meydana gelme. Cereyan etme.
musîbet: Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey.


"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.