Servet Bir EmanettirCenâb-ı Hak buyuruyor:
"...Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!" (Tevbe, 34)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını karşılar. Kim bir müslümanın herhangi bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyâmet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyâmet gününde onun ayıplarını örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58)


Hz. Cabir (ra)‘den naklen Tefsîr-i Hazin‘de ‘ deniliyor ki:

“-Küçük bir çocuk Rasûlullah (sav)’in huzuruna geldi. Annesinin bir gömlek istediğini arz etti. O sırada Rasûlullah (sav)’ın sırtındaki gömleğinden başka gömleği yoktu. Çocuğa başka bir zaman gelmesini söyledi. Çocuk gitti. Tekrar gelip, annesinin Hz. Peygamber (sav)‘in sırtındaki gömleği istediğini söyledi. Hz. Peygamber (sav) Hücre-i Saadete girdi, sırtındaki gömleği çıkarıp çocuğa uzattı.

O sırada Bilal (ra) ezan okuyordu. Fakat Rasûlullah (sav) sırtına alacak bir şey bulamadığı için cemaate çıkamadı. Ashab'dan bir kısım merak edip Hücre-i Saadete girdiler; Rasûlullah (sav)‘i gömleksiz olarak buldular.
Servet bir emanettir. Onun saadetine ve lezzetine kavuşabilmek ancak, mahrumların ızdırabından hislenmek kalbimizden onlara bir şefkat ve merhamet penceresi açabilmekle mümkündür. (Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Dergisi, Aralık-1994)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Alîm: Her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Allah-ü Teâlâ’ya nisbet edildiğinde, zaman ve mekân kaydı olmaksızın, olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri; küçük-büyük, gizli-âşikâr her şeyi ve her hadiseyi bilen demektir.


Kısa Günün Kârı

Mülk gerçek mânâda ne fertlerin ne de toplumundur. Mülk ancak Allah -celle celâlühû-ındır. Kula ancak bir zaman dilimi çerçevesi içersinde tasarruf verilmiştir. Onu da istediği gibi kullanamaz. Mülkün sahibinin gösterdiği doğrultuda sarf edebilir, istifade ettiği dünya nimetlerinden muhtaçları ve muzdaripleri de istifade ettirmek mecburiyetindedir. Bir şâir, Efendimiz’in îsar hâlini ne güzel bir teşbîh ile îzah eder:
“Bir gün biri, Sen’i cömertlikte bulutlara benzetirse medhinde hatâ etmiş olur. Çünkü bulutlar verirken ağlar, fakat Sen verirken gülersin.”


Lügatçe
elem verici: 1. Acı verici. 2. Üzüntü verici.


"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.