Kalp Yalandan Tedirgin OlurCenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun.” (Tevbe, 119)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül, (sözde ve işde) doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar” (Tirmizî, Kıyâmet 60)


Ebû Hüreyre (ra)’den zayıf bir sened ile rivayet edilen bir hadiste:

“-Bir şeyin bana şüphe verip vermediğini nasıl anlayabilirim?” diyen kişiye Hz. Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur:

“-Elini kalbinin üzerine koy. Çünkü kalp haramdan irkilir ve çırpınır, helalden de sükûn ve huzur bulur” (Heysemî, Mecme’u’z-zevâid, X, 294).
Eli kalp üzerine koyup kalp atışlarını dinlemek, günümüzdeki “yalan makinası” uygulamasını andıran psikoljik bir yöntemdir. (Riyazü’s Salihin, I. Cilt, Erkam Yay.)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Hâlık: Her şeyi yoktan var eden, yaratan, yarattığı her şeyin bütün ayrıntılarını bilen ve mahlûkuna takdir ettiği ömür içerisinde, onun göreceği her hâli, hadiseyi tespit ve tayin eden demektir.


Kısa Günün Kârı
Kalp, doğrudan tatmin, yalandan tedirgin olur.