Oruç, Bir KalkandırCenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?” (Zâriyât, 20, 21)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Oruç, bir kalkandır.” (Tirmizi, Deavât, 86)


Rivayet olunur ki, Cenâb-ı Hak, nefsi yaratınca O’na sorar:

“-Sen kimsin, ben kimim?”

Nefis cevap verir:

“-Sen sensin, ben de benim!”

Cenâb-ı Hak, kendisini var eden Rabbini tanımak istemeyen nefsi, ceza olarak bin yıl ateşte yakar. Bin yıl sonra tekrar sorar:

“-Sen kimsin, ben kimim?”

Nefis tekrar azgınca cevap verir:

“-Sen sensin, ben benim!”

Allah Teâlâ, bin yıl daha nefsi ceza olarak yakar, tekrar sorduğunda yine aynı cevabı alır. Bu defa ceza olarak onu üç gün aç bırakır. Üç gün sonra nefse:

“-Sen kimsin, ben kimim?” sorusunu sorunca nefis bitkin bir şekilde cevap verir:

“-Sen Alemlerin Rabbi Allahsın, ben ise âciz bir nefsim!..”
Bu rivayette de görüldüğü üzere, oruç, nefsi terbiye etmenin en kolay yoludur. (Halime Demireşik, Şebnem Dergisi, Ağustos-2011)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Kebîr: Her hususta hiçbir kulun kavrayamayacağı kadar büyük ve ulu olan, ululuğu yanında her büyüğün küçüldüğü Mutlak Büyük, kâinattaki o eşsiz büyüklüğü her yerde hissedilen demektir.


Kısa Günün Kârı
Nefsini ıslâh edemeyen, başkasını ıslâh edemez. Öyle ise nefsimizden başlayalım.


Lügatçe

kalkan: Zararlı şeylerden muhafaza eden koruma."İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.