Namaz, kötü huy ve çirkin davranışlardan uzak tutarNamaz; ruha, kalbe, akla büyük bir huzur ve rahatlık verir. Hem, beden için zor bir ibadet olmayıp en büyük hikmetlerinden biri de insanı çirkin ve kötü işlerden uzaklaştırmasıdır.

Çünkü namaz nefse, şeytana, insanı günaha götürecek her türlü heva ve arzuya karşı yapılan bir harptir. İnsan günahlardan ve kötü ahlak sahibi olmaktan namaz ile ebediyen kurtulur.

“İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar.” [1] ayetinden anlaşılıyor ki iman namazı netice verir.

“(Ey Resulüm!) Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı hakkıyla eda et! Şüphe yok ki namaz, çirkin işlerden ve kötülüklerden (insanı) alıkoyar. (Namaz kılarak) Allah’ı zikretmek ise, elbette (her şeyden ) en büyük olandır. Ve Allah ne yaparsanız bilir.” [2]

ayetinden anlaşılan ise namazın hakkıyla eda edildiğinin alameti, kötülüklerden alıkoymasıdır. Demek ki, kamil bir imandan dosdoğru bir namaz, dosdoğru bir namazdan güzel ahlak ortaya çıkacaktır. [3]Namaz, iyilikleri arttırır

Sahih ve doğru bir şekilde namaza devam edildikçe iyilik artar. Resulullah’tan (asm) rivayet olunmuştur ki:
“Kim bir namaz kılar da, o namaz kendisini açık ve gizli kötülüklerden alıkoymazsa o namazla Allah’tan uzaklaşmaktan başka bir şey artırmış olmaz.” buyurmuştur.

Onun için İbn-i Mesut Hazretleri demiştir ki:

“Namazını gereği gibi yerine getirmeyen Allah-ü Teala’dan uzaklığı artırmaktan başka bir şey yapamaz.” Bunun sebebi, çünkü namaza itaat, onun sınırlarını gözeterek hakkıyla kılmaktır. Onun sınırında ise açık ve gizli bütün kötülüklerden men ve alıkoyma vardır. [4]Namazı hakkı ile kılan bir kimsede kötü huylar ve ameller bulunmaz

“Kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey, namazdır. Eğer namazı iyi, güzel olursa, diğer amelleri de iyi olur. Eğer namazı bozuk olursa diğer amelleri de bozuk olur.” [5]

“Şüphesiz ki insan, çok hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır! Ona şer dokunduğu zaman, sızlanıcı (feryat edici) dir! Ona hayır dokunduğu zaman da cimridir (Allah yolunda sarf etmez, şükretmez). Ancak namaz kılanlar müstesna.” [6]

Ayetler iman ve Allah’a ibadetin, insan nefsinde, yönelişin­de, ahlakında yaptığı tesiri, tabiatında var olan bencillik, kötülükten şikayet, hayrı en­gelleme vasıflarını düzeltme fonksiyonunu açıklamaktadır. Bu ayetler çok önemli ev­rensel, ahlaki ve içtimai mesajlar içeren mükemmel Kur’ân pasajlarından birini oluştur­maktadır.

Özellikle istisna edilerek namaz kılanların zikredilmesi, namaza devam edip onu ko­ruyanların ayetlerin başında da, sonunda da tekrar edilerek övülmesi, ilk olarak, nama­zın Allah’a iman alametlerinin esasını teşkil etmesindendir. İkinci olarak namaz, sürekli olarak Allah’ın yapılmasında her türlü hayrın bulunduğu emirlerini ve her türlü kötü­lükten men eden yasaklarını hatırlamanın vasıtasıdır. Bu durum, namaz kılanı hakkı, adaleli ve hayrı işlemekte aktif yapmakta, günah ve kötülüklerden sakındırmaktadır.

Buna göre namaz kılan bir kimseden günah ve kötülükler sadır olursa, kendisine bencillik, herhangi bir kötülükten dolayı feryat etme, cimrilik, hayrı men etme gibi vasıflar ha­kim olursa, iyi bilinsin ki o kimse gerçek anlamda namaz kılmamaktadır. Kıldığı namaz gerçek imandan neşet eden bir namaz değildir. Böyle bir namazın da ruhunu saflaştır­makta, kalbini temizleyip paklamakta hiçbir faydası olmaz. [7]Namazın ahlaki faydalarından bazıları da şunlardır:

Toplu yaşama bilinci, sosyal hayat ve yardımlaşma,
Emredilen yerlerin örtülmesi ve ahlakî hayatın yerleşmesi,
Namazdan elde edilen vecd ile insan hayatı değişir, (aşırılık, ahlaksızlık ve her türlü kötü işlerden bir müddet de olsa uzaklaşır.)
Sabır eğitimi,
Saygı ve tevazu eğitimi.[8][1] İbrahim, 31
[2] Ankebut, 45
[3] İrfan Mektebi Aylık İlmi, Edebi, Kültürel Dergi
[4] Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır / Hak Dini Kur’ân Dili, İrfan Mektebi Aylık
İlmi, Edebi, Kültürel Dergi
[5] Taberani
[6] Mearic, 19-22
[7] İzzet Derveze / Et-Tefsiru’l-Hadis
[8] İmam Ahmed Bin Hanbel / El-Müsned, El-Fethu’r-Rabbani Tertibi