Geceleri Nurlandıran Kandiller

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.” (Şuarâ, 218)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Farz namazlarından sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam, 202.)

Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz’in haber verdiğine göre, dünyada en muhteşem saltanata sahip kılınan Süleyman (as)’a annesi, seherlerin feyzinden mahrum kalmaması için şu nasihatte bulunmuştur:

“Yavrum, geceleri fazla uyuma! Zira geceleri fazla uyumak, kişiyi kıyâmet günü fakir bırakır.” (İbn-i Mâce, İkâmet, 174)

Şüphesiz ki geceleri tatlı uykuları bölerek Hakk’ın huzûruna durabilmek ve seherlerin feyzinden lâyıkıyla istifâde edebilmek için, gündüzleri de güzel değerlendirmek gerekir.

Hasan-ı Basrî der ki:

“Gece ibâdetine kalkmak, günahlar altında ezilen kişiye ağır gelir.”

İbrahim Edhem Hazretleri de seherleri ihyâ etmek isteyip de gece kalkamayanlara şu îkazda bulunur:

“Gündüzleri O’na isyân etme ki, geceleri O seni huzûrunda durdursun.”
Hakk’ın murâd ettiği arınmış bir kalbe sahip olmayı arzulayan mü’minler; gecelerini ibâdet ve tâat ile nurlandırarak, seherlerin rûhâniyetini gündüzlerine de aksettirme heyecanı içinde olurlar. (Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yay.)
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Metîn: Son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olan, kuvveti azalıp gevşemeyen çok dayanıklı olan demektir.
Kısa Günün Kârı
Geceleri nurlandıracak ilâhî kandiller, teheccüddür, istiğfardır, duâ ve salevattır, tefekkürdür, yani samimi bir gönülle Hakk’ı zikirdir...