Göz Görmeden Gönül Sever


Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“İman edip salih amel işleyenler için Rahman (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 96)Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kim kalbinde kin olmadan kardeşine sevgi dolu bir bakışla bakarsa, kirpiklerini açıp kapayana kadar Allah onun geçmiş günahlarını affeder.” (Münâvî, VI, 233)Hz. Ömer (ra) şöyle buyurmuştur: “Üç şey kardeşinin kalbine sevgi yerleştirir: Ona önce senin selam vermen, mecliste ona yer vermen ve onu en sevdiği adlarla çağırman.”

Zemahşerî’nin beliğ sözlerinden birisi şudur: “Sevginin ölçüsü bolluk ânında değil, sıkıntı anında kardeşlik yapmaktır.”

Bir adam Abdullah b. Cafer’e: “Falanca kişi beni sevdiğini söylüyor, doğru söylediğini nasıl bilebilirim?” diye sordu. Abdullah b. Cafer şöyle cevap verdi: “Kalbini yokla, eğer kalbin onu seviyorsa o da seni seviyordur.” Nitekim bir beyitte şöyle denilmiştir:

Kalbden kalbe yol vardır
Göz görmeden gönül sever


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Vedûd: Dilediği kulunu çok seven, aşkı ile yanan kullarını seven, salih kullarını sevip onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok lâyık olan demektir.


Kısa Günün Kârı
Îman tohumu kalb toprağına düşüp sâlih amellerin suyuyla sulanınca artar ve meyve verinceye kadar gelişir. Meyvesi Allâh’ın, peygamberlerin, meleklerin ve bütün mü’minlerin sevgisidir.