Nefse Fırsat Vermemek

Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerimede şöyle buyurur:

…O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için nefislerinizi temize çıkarmayın! Çünkü O, kötülükten sakınanı (müttakî olanı) en iyi bilendir.” (Necm, 32)

* * *

Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle dua ederdi:

…Allah’ım! Nefsime takvâsını ver ve onu tezkiye et! Sen onu en iyi tezkiye edensin. Sen onun velîsi ve Mevlâ’sısın…” (Müslim, Zikir, 73)

* * *

Mûsâ bin Kâsım -rahmetullâhi aleyh- anlatıyor:

“Bir gün zelzele ve tûfan olmuştu. Muhammed bin Mukâtil Hazretleri’ne koştum ve:

«–Ey Allah’ın sâlih kulu! Bize dua et! Sen Hak yolunda bize rehberlik ediyorsun. Allah’a yalvar ki, duan bereketiyle bu âfetleri bizden kaldırsın!» dedim.

Beni dinledikten sonra hüzünle:

«–Âh, bu âfetler başınıza benim hatâlarım yüzünden gelmiş olmasa!..” dedi.

O gece rüyamda Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i gördüm. Bana:

«–Allah Teâlâ, sizi saran âfetleri Muhammed bin Mukâtil’in duası bereketiyle kaldırdı.» buyurdu.” (Ahmed er-Rufâî, Onların Âlemi, s. 201)