" Ey bülbül!

Kara kış yüzünden ne vakte kadar feryâd edeceksin?
Ey bülbül!
Durmadan cefâdan bahsetmek revâ mıdır?
Eğer gönlün, yârine gerçekten bağlı ise, gözünü aç da şükret; vefadan bahset!
Dikeni bırak,gülden bahset!
Gülün sap ve köke âid sıfatlarından geç; onun zâtına bak!
Şu fânî âlemle niçin bu kadar meşgûlsün ; yoksa varmak istediğin yer, ötelerin ötesi değil mi?!."