Allaha karşı olan aşkının kudreti, ruhunun en derin noktalarında dahi olanca tazeliği ile hissedilen Mevlâna hazretleri bir akşam üzeri evine gelmişti.


Sabahtan beri biraz yemiş olduğu kahvaltı ile duruyordu, karnı çok açtı, biraz yemek getirmelerini istedi. Kendisine evde hiç ye­mek olmadığını söylediler, bu söz üzerine Hazret-i Mevlâ­na:- Mademki evde yemek yok, öyleyse biraz peynir ekmek veyahutta zeytin ekmek getiriniz.Dedi. Kendisine şöyle cevap verdiler:- Ya Hazret, evde peynir, zeytin olmadığı gibi bir dilim kuru ekmek dahi yok.Bu sözler meşrebi hak ve hakikat olan Mevlâna haz­retlerinin kalbi hislerini ziyadesi ile heyecana getirdi. Çünkü hatırına o anda Peygamber efendimiz (S.A.V.) gel­di. Çok defalar olmuştu, Resûlullah akşamleyin evine ge­lip yiyecek hiç bir şey bulamayınca hemen ağzını çal­kalayıp ertesi gün için oruca niyet ederdi. Mevlâna haz­retlerinin nurânî simasından hakikat ışıkları fışkırırken mübarek dudaklarından şu kelimeler döküldü :- Ey her şeye kadir olan yüce Rabbim, bir gün için dahi olsa ben fakirin evini Resûlullahın evine, haneyi saadete benzettin, sana binlerce defa şükürler olsun.Şevke gelip açlığını ve yorgunluğunu tamamen unu­tan Mevlâna hazretleri hemen ayağa kalkıp ilâhî vecd içinde hazan yaprağı gibi titreyip dönerek semaya baş­ladı. Cenab-ı Hakka şükretmenin şaşaası, âşık gönüllerde taht kurmuş olan büyük veli Mevlânanın bu hareketinde gizliydi.Allaha tam mânâsı ile gönül verip âşık olan kişinin saza ihtiyacı yoktu. O bazan bir kuşun ötmesiyle inler, bazan da bir dolap sesiyle aşka gelip dolap gibi ağlar, dolap gibi döner. Bazan da aç dahi kalsa, Hazreti Mevlâ­na gibi aç kalışından ilâhî hikmetler çıkartıp aşka gele­rek, semaya başlar.Yunus Emre ne güzel söylemiş :Hakka âşık olan kişi

Akar gözünün yaşı

Pür nur olur içi dışı

Söyler Allah deyu deyu.

_________________
__________________
Bir hayatki Sonu cennettir
Sıkıntıdan ne çıkar?

Bir Hayat ki Sonu Cehennemdir
Rahatından ne çıkar?
“Sen Yolcu Bu Yalan Dünya Hancıdır.
Öyle Bir Gün Varki Yürekte Sancıdır.
Yer Gök Bir Olup Da Hesap Sorulunca,
En Se