Mektebi Sıbtiye Durus Müfredatı

1) Ahlak ve Edeb

2) Kur'ani Hakim

3) Fıkıh ilmühal

4) siyeri nebevi

5) riyaziye matematik

6) Osmanlıca Türkçesi Okuma Yazma dersleri

bu kitaplar mana olarak hem manayı harfi ile derlenmiş hemde hatt olarak hattı kur'ani takip edilmiştir.

nizamülmülk ü sani