dairei risaletünnur 7 silseleden ibarettir.

resulü ekrem a.s.m
imamı ali k.v.
imam hasan r.a.
imam zeynelabidin r.a.
imam abdulkadiri geylani r.a.
bediüzzaman r.a.
kastamonulu sultan feyzi hazretleri

nur nazar ve hakikat şuaları bu 7 camdan mürşidler vasıtasıyla müridlerin kalblerine (hakikat nur talebeleri demektir.) damlar.

nizamülmülk