5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2007
  Nereden Yer
  yer ile gök arası
  Mesajlar Mesajlar
  2.439
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 575 + 42922


  Evrad-i kadiriyye

  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  EVRAD-I KADİRİYYE

  E’ûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm...

  Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtel müstakîm. Sırâtellezîne en’amte ’aleyhim, ğayril mağdûbi ’aleyhim veleddâllîn. (AMİN)
  İnnellâhe vemelâkitehû yusallûne ’alennebiyy, Yâ eyyühellezîne âmenû sallû ’aleyhi vesellimû teslîmâ.[1]

  Allâhümme salli ve sellim ve bârik ’âlâ seyidinâ Muhammedin ve ’alâ âlihi ve sahbihî ecma’în.

  Sübhâne rabbike rabbil ’izzeti ’ammâ yasifûn, ve selâmün ’alel mürselîn, velhamdü lillâhi rabbil ’âlemîn.[2]

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Rasûlallâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Habîballâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Halîlallâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nebiyyallâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Safiyyallâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hayra Halkillâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nûra ’Arşillâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Eminei Vahyillâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Zeynehullâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Şerefehullâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Kerremehullâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Azzemehullâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Allemehullâh

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Seyyid elMürselîn

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ İmâm elMüttekîn

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hâtemennebiyyîn

  Essalâtü vesselâmü 'aleyke yâ Rahmeten lil ’âlemîn

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Şefî’al Müznibîn

  Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Resûle Rabbil ’âlemîn

  Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî, ve hameleti ’arşihî ve cemî’i halkihî ’alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în. Allâhümme salli ’âlâ Seyyidinâ Muhammedin ’abdike, ve habîbike, ve Rasûlikennebiyyel ümmiyye, ve ’alâ âlihi ve sahbihi vesellim. Allâhümme salli ’âlâ Seyyidinâ Muhammedin Nebiyyil Melihi sâhibil mekâmil ’alâ vellisânilfasîhi. Allâhümmec’al efdale salevâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve ’adeden ’alâ eşrefil halâikil insâniyyeti ve mecme’il hakâikil îmâniyyeti ve tûrittecellîyâtil ihsâniyyeti ve vâsiti ikdinnebiyyîn ve mukaddimi ceyşil mürselîn. Ve kâidi Rabbil enbiyâil mükerremîn. Ve efdalilhalki cema’in âmili vâil ’izzil a’lâ. Ve mâlikî ezimmetil mecdil esnâ. Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbı kılu velî ve tercümânı lisânil kıdemi ve menbâil ilmi vel hilmi vel hıkemi mazhâri sırril cüdil cüziyyi vel külliyyi ve insani ’aynil vücûdu ’ulviyyi vessüfliyyi râhi cesedil kevneyni ve’ayneyni hayâtiddâreynil mütehakkiki bi’alâ rutebil ubûdiyyeti velmütehalliki biahlâkil makamâtil istifâiyyetil halîlil a’zami vel habîbil ekremi Seyyidinâ Muhammed ibni ’Abdillâhibni ’Abdilmuttalibi ve ’alâ saîrilenbiyâi vel mürselîn. Ve ’alâ melâiketel mukarrabîn. Ve ’alâ ’ibâdillâhissalihîne min ehlissemâvâti ve ehlil ’arâzın küllemâ zekerekezzâkirûn. Ve ğafele ’an zikrikel ğâfilûn. Ve sellim ve Radiyallahu ’an ashâbi Resûlillâhi ecma’în...[3]

  Benzer Konular
  Said Nursi'nin Evrad ve Ezkarı
  Said Nursi'nin Evrad ve Ezkarı Asrımızda iman ve Kur'an vadisinde büyük bir çığır açan, Bediüzzaman Hazretleri, evrad u ezkar insanı olarak da bize güzel bir numune olmuş, büyük bir bahtiyardır. Bediüzzaman'ın evrad u ezkar hayatında iki şey dikkat çe
  Evrad-ı Kudsiye
  Evrad-ı Kudsiye Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. Allah'ım! Sen bütün varlıkların gerçek maliki ve onlarda görünen her türlü fiil, hal, şe'n ve tasarrufun sahibi olan Melik'sin; varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayat
  evrad-i kudsiye
  evrad-i kudsiye evrad-i kudsiyenin latince okunuşunu bulamıyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için
  Bediüzzamanın evrad ve dua iklimi
  Bediüzzamanın evrad ve dua iklimi Asrımızda iman ve Kur'an vadisinde büyük bir çığır açan, Bediüzzaman Hazretleri, evrad u ezkar insanı olarak da bize güzel bir numune olmuş, büyük bir bahtiyardır. Bediüzzaman'ın evrad u ezkar hayatında iki şey dikkat çe
  Evrad ve Havaslar
  Evrad ve Havaslar Sual : Eski imamların yazmış oldukları havas kitaplarında bulunan dualarla ilgili yazılan vefkler ya da okunan dualar tesirsiz kalıyor? Acaba bunun sebebi nedir? Cevap : Bu işlerde ilk olarak yapılan işin sıhhati ön
  Yazar : Risale Forum
  "Eli boş varılmaz varılan yere, Boş gelmedim yâ Râb, ben suç getirdim! Dağlar çekemezken o ağır yükü, Sırtımda iki büklüm pek güç getirdim..."

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2007
  Nereden Yer
  yer ile gök arası
  Mesajlar Mesajlar
  2.439
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 575 + 42922


  Cevap: Evrad-i kadiriyye

  MEALİ:

  Rahmeti İlâhî’den kovulup taşlanmış şeytan’dan Allah (CC) Hz.leri’ne sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah (CC) Hz.leri’nin adıyla..

  Her türlü Hamdü Sena, alemlerin Rabbi olan Allah (CC) Hz.leri’ne mahsustur. O ki, Rahman ve Rahîm’dir. Kıyamet gününün tek Hakimi’dir. (Ey Rabbimiz) Ancak sana ibâdet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola sevkeyle, gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil...

  Şüphe yok ki, Allah (CC) Hz.leri de, melekleri de Nebî’ye (Allah’ın (CC) Rasulü Muhammed Mustafa’ya (SAV) selâtü selâm getirirler. Ey imân edenler... O’na siz de salât getirin, O’nu selametle anın.

  Allah'ım.. (CC)! Sen Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV), O’nun soyuna ve kendisine uyan bütün müminlere rahmet et. Selamet ver. Kendilerini mübarek eyle. Kudret ve İzzet sahibi Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve berî'dir. İnsanların O'na izafe ettiklerinden uzaktır. Allah (CC) Hz.leri’nin Resulleri Peygamberlere selâm olsun. Her türlü Hamdü Sena, alemlerin Rabbi olan Allah (CC) Hz.leri’ne mahsustur.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Rasûlü.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Sevgilisi.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Dostu.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Nebisi.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Temiz kulu.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın En hayırlısı.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Arş'ın Nuru.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Vahyi Emîn'i.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Tezyin ettiği.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Şerefli kıldığı.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Mükerrem kıldığı.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Büyük yarattığı.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Öğrettiği.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Resullerin Efendisi.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Muttakîlerin İmamı.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Nebilerin sonuncusu.

  Salât ve selâm sana olsun Ey alemlere Rahmet olan.

  Salât ve selâm sana olsun Ey günahkârların şefaatçisi.

  Salât ve selâm sana olsun Ey Âlemlerin Rabbi’nin Rasûlü.

  Allah’ın (CC), meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanlarının ve bütün mahlukatının salât ve selâmı Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) Aleyhisselâm’a, O’nun soyuna, Ashabına ve kendisine uyan bütün mü’minlere olsun. Allah'ım.. Sen ümmî Nebîn, Rasûl’ün, Habîbin, kulun Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV), O’nun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Allah'ım.. Sen yüce makam sahibi fasih lisanlı, güzel ahlâklı Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) Nebî'ye Rahmet et.

  Allah'ım (CC). Ebedî Rahmetlerinin en faziletlisini, Sermedi bereketlerin en artanını, adet bakımından tahiyyetlerinin en temizini; insan olarak yaratılanların en şereflisi, iman hakikatlerinin karargahı, iyilik tecellîlerinin merkezi, Rahmânî esrarının nüzul mahalli, Rabbani vahdet ülkesinin sır evi, bütün Peygamberlerin ahd ve mîsâk vâsıtası, Rasûller ordusunun öncüsü, bütün şerefli Peygamberlerin kumandanı, bütün mahlûkâtın en üstünü, yüce izzet sancağının taşıyıcııs, yüce kerem dizgisinin sahibi, ezel sırlarının şahidi ilk nurların müşahidi, Kur’ân’ın tercümanı, ilmin, ahlakın ve hikmetlerin kaynağı, cüz'î ve küllî ni'metlerin zuhur mahalli, insanın ulvî ve süflî yanlarının gözbebeği, her iki alemin varlığının nuru, iki cihanın gözü, sana kulluğun en yüce derecesinin göstericisi, ahlâkların en yücesi ile ahlâklanan, en büyük dostun, en şerefli Habîbin, Efendimiz Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e (SAV), diğer Nebilere, sana yakın olan meleklere, salih kullarına, ve göklerde ve yerde olanların hepsine ver. Seni zikredenler Seni zikrettikçe, zikirden gafil kalanlarda gafil kaldıkları müddetçe sen ver Allah'ım.

  Allah (CC) Hz.leri, Resûlünün (SAV) bütün Ashabından da (RA) Razı olsun... (AMİN)


  [1] El-Ahzâb S. A.56
  [2] Es-Sâffât S. A.180-182
  [3] İlahi Armağan
  Yazar : Risale Forum
  "Eli boş varılmaz varılan yere, Boş gelmedim yâ Râb, ben suç getirdim! Dağlar çekemezken o ağır yükü, Sırtımda iki büklüm pek güç getirdim..."

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Nereden Yer
  Alem-i Ervah
  Mesajlar Mesajlar
  243
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 91 + 4314


  Cevap: Evrad-i kadiriyye

  Amiin,Allah razi olsun...InsAllah ahirette pirimiz Geylani hz leri ile guzel bir sekilde bulusmak bizlere nasip olur...
  Yazar : Risale Forum

  Ya Rabbim!.
  Senin sevdiğindir sevgilim.
  Düşmanın; düşmanım!
  Bu, benim inancım.

  Ve aşkım.

 4. #4
  yakuti çevrimdışı Banlı Kullanıcı
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2010
  Mesajlar Mesajlar
  28
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 0 + 50


  Cevap: Evrad-i kadiriyye

  Kardeşler,
  Bu vird yani, selâvat-ı şerifenin öyle bir önemi vardır ki, Abdulkadiri'l-Geylâni hz.leri (k.s.) bunu okuduğunda bizatihi Rasullah (sç.a.v.) Efendimizin ruhaniyetinden çok güzel bir salâvat-ı şerife olduğuna dair müjde almıştır. Hulusi kadeşimizin elerine sağlık.
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Mesajlar Mesajlar
  10
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 39 + 212


  Cevap: Evrad-i kadiriyye

  Benim tanıdığım birisine, Hz Gavsul Azam Abdul Kadiri Geylani r.a. Bu evradı okumasını emretmiş.
  Rabbim bizlerede nasip etsin amin.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222